Pisna vprašanja (21.6.2004)

1. delovanje kortizola
2. kateri hormon ne narašča v drugi polovici nosečnosti
3. vpliv psy na pljuča: bronhodilat-bronhokonstrikc, vazodilat-vazokonsrikc
4. izračun membranskega potenciala glede na ion. ki prehaja
5. zaužit normalen mešan obrok, poraba kisika=400ml, kolikšna je tvorba co2
6. kaj izločajo parietalne celice v želodcu
7. s kakšnim transportom se prenaša fruktoza preko bazolat. membrane
8. kaj poveča izločanje glukagona
9. od česa je odvisna vsebnost kisika v arterijski krvi pri človeku, ki ima normalna pljuča= po2, konc. Hb
10. računske naloge pri ledvicah: izračun MV, RPF, GF ( podana FF, Ht, 20MV je pretok, avD kisika, poraba kisika )
11. podajnost pljuč
12. značilnost art. sistema ( komplianca se s starostjo zmanjša )
13. od česa je odvisen srednji arterijski tlak
14. pulzni tlak
15. od česa je odvisna polnjenost v diastoli
16. kaj ustvarja membranski potencial
17. AP v srčni celici...počasna depolarizacija...kateri ioni!
18. možganska skorja: funkcija različnih predelov
19. vloga mm, baz. ganglijev, hipokampusa, substatie nigre,
20. značilnosti fotoreceptorja, bipolarke, horizontalke, ganglijske celice
21. kateri hormoni stimulirajo mešalne gibe želodca
22. za resorpcijo katere snovi v 12niku ni potrebna poraba ATP ( žolčne kisline!)
23. za absorpcijo katere snovi je nujno potrebna tvorba micelov ( holesterol! )
24. hitrost krčenja mišice glede na obremenitev
25. kaj vpliva na večjo vsebnost NaCl v slini
26. purkinijeva celica
27. 75g Hb/l krvi=ena oseba, 50zasedenost z CO=druga oseba, primerjaj vsebnost kisika in saturcijo Hb
28. srčna zanka: določi konec izovolumske relaksacije, začetek polnjenja ventriklov, atrijska sistola, drugi srčni ton
29. ali spontano proženje AV vpliva na depolar. SA vozla
30. jakost v fonih, če igra 10000 inštrumentov