Fiziologija živčevja izpit (13. 2. 2014)

Fiziologija živčevja, 2. rok, 13. 2. 2014

 

1. Katere celice niso inhibitorne?

a) mahasta vlakna

b) plezajoča vlakna - sej te so inhibitorne

c) Purkinjejeve celice

d) astrociti (a to je bilo?)

e) zrnate celice

f) podanih več možnih odgovorov skupaj

 

2. Za razvrstiti receptorje od najbolj mrzlega do najbolj toplega

4 možni odgovori z enimi črkami (neki tazga kot: TRPV, TRPM) in številkami

a) TRPV2, TRPV8, TRPV3, TRPV1 (ugibam številke)

b) TRPV2, TRPM8, TRPV3, TRPV1

c) TRPV2, TRPV8, TRPM8, TRPV1

d) TRPM8, TRPV2, TRPV8, TRPV3 (ta je prov, ker so TRP kanalčki s črko M receptorji za mrzlo, s črko V pa za toplo; mnemonika - M=mrzlo, V=vroče) Kako je pa s številkami?..zgleda da od večje proti manjši pri vročem in mrzlem

3. Pravilna trditev

a) miopiki (al nekaj takega) lahko postanejo starovidni - kasneje

b) hiperopiki (al nekej takega) lahko postanejo starovidni DA

c) oba odgovora sta pravilna

d) noben odgovor ni pravilen

 

4. Pacient ne more brati. Okvara obeh desnih vidnih polj z ohranjenim perifernim vidom. Okvara je:

a) makularna degeneracija

b) možganska kap v posteriornem delu desnega okcipitalnega režnja

c) možganka kap v anteriornem delu desnega okcipitalnega režnja

d) možganska kap v posteriornem delu levega okcipitalnega režnja

e) pritisk na optično kiazmo

 

5. Prosopagnosija - kaj je okvarjeno?
a) spodnji del temporalnega lobusa

b) parietalni lobus

c) …

e) nič od naštetega

 

6.Kateri receptorji delujejo preko vnosa Cl- ?

a) Gaba a

b) Gaba b

c) Gaba c

d) Glicinski

e) vse razen gaba b

f) vsi našteti

 

7. nevrotransmiter za budnost, spanje, razpoloženje

a) serotonin

 

8. Katere trditve so pravilne?

a) Nekaj v zvezi s hemiagnozijo in ali je zanjo značilna tudi anosognozija.

b) dve trditvi s prerezanim corpus callosum

 

9. Neki s prekatno vodico

a) 22mmHG (normalno manj od 22mmHg!)

b) Povečanje tlaka vodi v glaukom

c) vsebuje kolagen

d) vsebuje hialuronsko kislino

e) se resorbira v venski sistem preko Schlemovih kanalov

f) kombinacije

 

10. Kaj merimo z EMG?

a) akcijski potencial mišičnega vlakna

b) akcijski potencial mišice

c) AP nekega živca

 

11. Značilnost neREM spanja:

a) Valovanje z nizko amplitudo in nizko frekvenco

b) Pojav spalnih vreten

c) povišan srčni utrip

d) znižan tlak

e) uravnavanje telesne drže (nekaj takega)

f) kombinacije

 

12. Kaj ni značilno za P ganglijske celice? (ali je bilo kaj je značilno?)

a) zelo razvejani dendriti

b) velika receptivna polja

c) odzivajo se različno na različne valovne dolžine

14.) Kateri receptor za okus ni sklopljen z G-proteinom?

a) umami

b) sladko

c) grenko

d)kislo (pravilno je še slano, ker pri kislem vstopajo skozi kanalčke H+ ioni, pri slanem pa Na+ ioni - pač ker je sol NaCl)

 

15.) Kaj bo lahko naredil človek s prerezanim corpus callosumom?

a) na govorni ukaz dvignil desno nogo

b) na govorni ukaz dvignil levo roko

 

16.) Kaj se zgodi, če v nevronu izenačimo prevodnosti za Na+ in K+?

a) nič -?

b) vrednost membranskega potenciala se bo po dolgem času približana NP za Na+

c)vrednost MP se bo po dolgem času približala NP za K+

d)večja prevodnost za Na+

e)večja prevodnost za K+

f)c in e

 

17.) katera pot NI za nocicepcijo?

a) anteriorna spinotalamična

b) lateralna spinotalamična

c) spinoretikularna

d) spinocerebelarna

…(lahko da je še kkšna, pa ni nujno da je samo en pravilen odgovor)

 

18.) Kaj je okvarjeno, če človek ne zna več brati in mu manjka en del vidnega polja? (neki tazga) = mišljeno je vprašanje 4

 

19.) Kaj se bo zgodilo, če Na/K črpalka neha delovati?

a) zniža se Nernstov potencial za K+

b) zniža/zviša se Nernstov potencial za Na+ -?

c) nekaj se zgodi z MMPjem (zniža/zviša) (zviša?)

 

20.) Kurare in živčnomišični stik = zasede nikotinske receptorje za acetilholin

 

21) Kaj je nujno za postsinaptično inhibicijo?

a)zveča se prevodnost za nek ion(bl to, skor ziher) (zašto?)

b)zmanjša se prevodnost za nek ion

c)depolarizacija

d)hiperpolarizacija - mogoče pa to(vem da v leviju nekje piše drgač, ampak useen) - ne, to zagotovo ni prav, ker se lahko tudi rahlo depolarizira, pa je še vedno inhibicija, če ne doseže praga za AP

e) nič od naštetega

 

22) Kaj se zgodi če človeku s prerezanim corpus calosum projiciramo sliko v desni vidno  polje levega očesa?

a)človek bo segal po predmetu z levo roko

b človek bo segal po predmetu z desno roko

c)še nekej

 

23) kje v korteksu imamo somatotopično razporejena polja?

a)primarni motorični

b)premotorični

c)suplementarni

d)cingulatni

e) vse razen d

 

24) Receptorji za glutamat

a) AMPA (ja)

b) NMDA (ziher ja)

c) kainatni (ziher ja)

d) nekaj narobe

e) vse razen d

 

25) nekaj z okvaro enega dela slušne poti, kaj so posledice

 

26)