Pisna vprašanja - fiziologija živčevja (2013-02-15)

Fiziologija živčevja – drugi rok 15.2.2013

1. V katerem frekvenčnem območju je govorjenje
- 300 hz - 4000 hz

2. Dražimo alfa motorični nevron na polovici med njegovim izhodom iz hrbtenjače in njegovo prvo sinapso
- zdrav živec vedno vzdraži več kot 1 mišično vlakno
ostali možni odgovori:
b) dražljaj pride prej do hrbtenjače kot do mičice
c) dražljaj potuje samo v smeri sinapse (al neki podobnga)


3. Pri epileptičnem napadu je prisotna smrdljiva aura, kje je lezija
- medialni del temporalnega lobusa
ostali odgovori:
-insula
-talamus

4. Kaj izloča zadnji reženj hipofize
- oksitocin
ostali odgovori:
-ACTH
-TSH
-prolaktin

5. Suprahiazmatično jedro
- cirkadiani ritem

6. kateri receptorji so za signal, ki poveča frekvenco utripa
- beta 1
ostali odgovori:
-alfa
-beta2
-muskarinski
-nikotinski

7. imamo testni subjekt s prerezanim korpus kalozumom, predmet mu projeciramo v desno vidno polje, s katero roko lahko predmet poišče s samo uporabo tipa
a) predmet lahko prime samo z levo roko
b) predmet lahko prime samo z desno roko
c) predmet lahko prime samo s tisto roko, ki je na isti strani kakor predmet
d) predmet lahko prime samo s tisto roko, ki je na drugi strani kakor predmet
e) predmet lahko prime z obema rokama

8. Zakaj imenujemo fazo REM paradoksalno spanje
- ker je eeg podoben budnem stanju
ostali odgovori:
- ker ga imajo samo sesalci
- ker v njem sanjamo
- ker se v njem pojavi očesno gibanje
- ker so v njem mišice popolnoma sproščene


9. CO in NO kot nevrotrensmitorja
- nisem prepričan, kako je že bil odgovor neki z encimi in sekundarnimi prenašalci?

10. Okvara parietalnega režnja (al neki takega)

11. Okvara postcentralnega gyrusa
- ne moremo izvajati finih gibov s prsti

12. Kaj merimo z EEG
- posinaptični ap kortikalnih nevronov
ostali odgovori:
- AP kortikalnih nevronov
- AP kortikospinalnih nevronov

13. Kaj merimo z EMG
- ap mišičnih vlaken
ostali odgovori:
- ap mišičnih nevronov

14. Primerjava gustatornih in olfaktornih receptorjev, kaj velja za gustatorne in kaj ne velja za olfaktorne
- gustatorni imajo sinapse s 1. aferentnim nevronom
ostali odgovori:
-so kemoreceptorji

15. Kaj velja za prisotnost kanalčkov v nevronih
a) v zažemkih so Na kanalčki
b) v zažemkih so K kanalčki
c) v mieliniziranih delih so Na kanalčki
d) v mieliniziranih delih so K kanalčki
e) a in b
f) a, b, c in d


16. glavo premaknemo naprej, kaj se zgodi?
- oči grejo gor
- vzdražijo se receptorji v horizontalnem polkrožnem kanalčku
- vzdražijo se receptorji v posteriornem levem in desnem polkrožnem kanalčku17. parkinsonova bolezen
- neki z inhibicijo v talamičnih jedrih
-hiperkinetična-hipotonična (napačen odgovor)
ostali možni odgovori:
-je modelna bolezen za funkcijo neocerebeluma
-značilno je, da imamo zmanjšano toničnost mišic
-še nekej u zvezi s pomnkanjem serotonina mogoče

18. katera struktura ima največje receptivno polje?
- možni odg. pucinijeve celice, Meisnerjeva telesca, neki v zadnjen funiklu hrbtenjače?, nek korteks

19. Katera vlakna so najslabše mielinizirana
- vlakna C (razen če je fora, ker C niso nič mielinizirana...)

20. Kaj je povezano z okvaro hipotalamusa
- vse našteto - možnosti: slabši vid, hiperurija, težave s termoregulacijo

21. Kaj drži pri hotenem gibu
- izklopi se miotatični refleks

22. katera struktura je najbol neposredno odgovorna za miotatični refleks?
- možni odgovori centralni del intrafuzalnega vlakna (ta mislim, da je pravilen), še neki z intrafuzalnimi vlakni, a gama nevroni...

23. kje nastaja metenkefalin
- na ribosomih24. kaj najbol vzbudi suplementarni korteks?
- desetprstno tipkanje
- pritisk na stikalo
- hoja


25. v kaj je vključen refleks vestibularnega organa (ali jedra?)
- vzravnavanje drže telesa (mislim, da samo to pravilno), tonična kontrakcija (?) vratnih mišic...

26. katera struktura je značilna samo za nevrone
- sinaptični vezikli
ostali možni odgovori:
- mitohondriji
- mikrotubuli
- GA

27. nekaj z odgovorom ''co nevrotransmiter v živčevju''

28. za zgornji kolikel velja vse, razen (nism zihr) - odgovora ne vem
- retinotopično urejeno
- nitje vodi iz primarnega optičnega korteksa
- nitje je iz obeh strani

29. test z avdiometrom je pokazal boljše prevajanje po kosti kot po zraku, kaj to pomeni
-zamašeno zunanje uho
- okvara srednjega ušesa
ostali možni odgovori:
- okvara notranjega ušesa
- da ne moramo zaznavati nizkih tonov (nekaj takega?)
- a in b

30. Kateri del je pomemben za sinhronizacijo cirkadianega ritma? ggl. celice, čepnice, paličnice, bipolarne celice, lat. geniculatno jedro talamusa

31. motorična afazija (=Brockova afazija), možni odgovori: problemi z lokomocijo, fonacijo, artikulacijo, nič od naštetega.

32.Električne sinapse, lastnosti? možni odgovori: a) modulacija aktivnosti, b)so samo v srčni mišici, c)so presledkovni stiki, d) a in c

32. Senzitivnost: nekaj v zvezi, da se poveča občutljivost po bolečem dražljaju

33. Enkefalini: modulacija bolečine

34. Kaj se zgodi pri gledanju bredmeta v bližišču?
a) vlakna ki držijo lečo se napnejo
b) leča se splošči
c) aktivira se parasimpatik
d) velikost pupile se ne spremeni