Pisna vprašanja (2012-06-05)

-količina kreatinina v ledvičnih arterijah v primerjavi z venami (-20, +20, -65, +65, enako)
-izračun klirensa (kot v kolokviju)
-Davenportov diagram in vprašanje, kakšna je motnja (resp. acidoza/alkaloza, metabolna acidoza/alkaloza)
-pretok skozi aorto ob frekvenci 60/min, UV= 100 ml ter še nekaj nepotrebnih podatkov (2/3 je diastola, presek aorte, ...)
-pretok skozi ustje aorte z enakimi podatki kot zgoraj
-tenzija na ventrikel, če se raztegne (Laplaceov zakon)
-kaj lahko izmerimo s klasičnim spirometrom
-na kaj vpliva somatostatin (med odgovori: ECL celice, G celice, parietalne, …)
-trditve od prebavi in obkroži napačno (večina maščob se prebavi v želodcu je bila narobe)
-imaš dve vzporedno vezani cevi, dodaš tretjo zaporedno. Kakšen je pretok v primerjavi s prvotnim?
-v nosečnosti koncentracija vseh hormonov, razen enega narašča (med odgovori: humani horijev gonadotropin, estriol, estron, progesteron, placentni somatomamotropin)
-koncentracija ionov v slini, če je izločanje pospešeno
-kaj izmed naštetega ne vpliva na izločanje ACTH (med odgovori: ADH, eksogeno dovajanje aldosterona, …)
-Pacientka ima nekatere probleme (bilo našteto). Vzrok je pomankanje TSH. Dodamo TRH in stanje se popravi. Kaj je vzrok za bolezensko stanje (napaka v hipotalamusu)
-Graf Q v odvisnosti od spremembe pritiska. Katera krivulja velja za turbulentno pretakanje.
-Žila se odziva na spremembe pretoka. Kaj povzroči dilatacijo? (med odgovori: endotelin, izolirano povečanje perfuzijskega pritiska, izolirano zmanjšanje premera, …)
-Kakšen je filtracijski tlak na koncu kapilare ob navedenih podatkih (potrebno uporabiti tisto enačbo za starlingove sile)
-Nekaj o Hering-Breuerjevem refleksu
-za akutno uravnavanje krvnega tlaka so pomembni... našteto nekaj stvari
-Trditve o srednjem arterijskem tlaku
-Če UV in frekvenca ostaneta enaka, srednji arterijski tlak pa pade, kaj se zgodi (nekaj navedenih trdivem, med drugim, da sistolni tlak pade)
-na kaj vpliva holecistokinin (izločanje acinusov, duktusov, ...)
-Kaj je pomembno za silo, ki jo lahko generira mišica (med odgovori: dolžina, presek, …)
-Kako imenujemo kontrakcijo, ko se mišica razteza (ekscentrična)
-trditve od gladki mišičnini, obkroži napačno (med drugim: optimalna dolžina sarkomere je v primerjavi s skeletno miščnino 4x večja; za generiranje enake sile porabi gladka mišica 300x manj energije, …)
-Trditve o SA, obkroži napačno.

Na izpitu je 70 vprašanj:
10 kri, mišica, transporti, MMP ("splošni del")
20 KVS
10 pljuča - dihanje, prenos plinov
20 presnova, prebava, endokrinologija
10 ledvice

Še par vprašanj/tem... Piše se uro in pol, 70 vprašanj - da se lepo prit skozi, samo ne smeš si preveč puščat za na konec.
-Kar nekaj vprašanj/odgovorov vezanih na LH in FSH.
-Graf Q v odvisnosti od spremembe pritiska. Katera krivulja velja za
endotelno dilatacijo.
-Na kaj vpliva estrogen.
-Klirens proste vode.
-Kaj narobe če ima P val drugo frekvenco kot QRS in T.
-Pri kakšni polnitvi pljuč je transpulmonalni tlak 0 (FRC, FRC+DV itd.).
-70 kg težak zdarv moški – kaj ne drži (ECT, ICT (koncentracije ionov) plazma, sprememba pri pitju hipotonične tekočine...).