Pisni izpit (2011-12-07)

Uspela sem si zapomnit nekaj vprašanj in odgovorov (mogoče kje tudi NI navedenega pravilnega odgovora) iz izpita iz fiziologije – 07.12.2011 Upam, da sem v dovolj razumljivi obliki zbrala – zavajanje ni namerno. :D Nekatera se tudi ponavljajo iz prejšnjih rokov.

Če ne uživamo nič joda za koliko dni to zadostuje
- Nekaj dni
- 30 dni
- 60 dni
- 90 dni
- 150 dni

Rh skupine
- so IgM
- če damo antiserom Rh+ skupine v kri Rh- prde do aglutinacije

Kaj ohranja enako polnjenost levega in desnega srca?
- starlingov
- laplace
- baroreceptivni
- -

Klirens proste vode za zračunat

Glomerolotubolni feedback
- se uravnava preko pretoka Na+ skozi jukstaglomerulni aparat
- povešana glomerulna filtracija se zmanjša s tubolno reabsorpcijo

Kolikšna je konc Ca2++ v telesu
- 2000g
- 1000g
- 3000g

V kakšni obliki se AK najpogosteje absorbirajo
- kot posamezne AK
- kot di ali tripeptidi
- kot hilomikroni
- kot večje proteinske molekule

Če se zmanjša kol Na+ v Purkinijevih
- Faza APje manjša
- Ne pride do takšne srčne frekvence

Grafi osmolarnosti kot pri vajah – keri izloči najbolj osmolaren urina in še ni patološko

Podajnost pljuč je največja pri
- Totalni pljučni kapaciteti
- RV
- FRK

Zdrav 70 kg moški
- ima 90 vode
- zunaj celice je kol K+ 150
- znotraj celice je kol Na+ 140
- razmerje med plazmo in intersticijem je 2:1
- in še pravilen odgovor, ki se ga zdaj ne sponim

Vpliv inzulina
- absorpcija glukoze iz črevesja
-

Kaj lahko razberemo iz EKG
- koncentracije nekih ioniv
- polnjenost srca
- motnje ritma

progesteron
- poveča sproščanje LH
- omogoča, da spermiji lažje vstopajo v nožnico
- omogoča izločanje goste sluzi

Kateri ni prisoten pri uravnavanju Na+
- aldosteron
- angiotenzin 2
- ANP
- Vazopresin
- …

Lusitropni učinek vpliva na
- Frekvenco srca
- Hitrost prevajanja
- Hitrost relaksacije
- Moč kontrakcije

Aferentna vlakna baroreceptorjev v karotidi
- uravnavajo zmanjšano frekvenco srca
- uravnavajo zmanjšan krvni tlak

filtrabilen kalcij (samo ena trditev prava, kombinacija obeh ali vse tri)
- ni vezan na albumine
- je fiziološko aktiven
- ga je največ

PTH

Steroidni hormoni
Po krvi se prenašajo prosti
- se skladiščijo
- v celici imajo receptorje
- se

Ščitnični hormoni
- hitro razpadejo
- zmanjšanje T3 in T4 poveča izločanje TSH

Kateri hormon ne … v adenohipofizi
- somatostatin
- prolaktin
- ACTH

Fosfat
- se reabsorbira v ledvicah zaradi PTH

pri aktivnem mišičnem delu izgubimo največ toplote z
- kondukcijo
- konvekcijo
- evporacijo
- radiacijo

RV je pri zdravi osebi
- 50 totalne plj. kapac
- 25 totalne
- 15 totalne
- 50 dihalnega volumna
- 10 FRK

Premik saturacijske krivulje v L zaradi
- povišT
- povič PH
- zmanjšanega 2,3-bisfosfoglicerata
- več co2

Karbonska anhidraza (mislim da to dvoje ni pravilno)
- olajša vezavo co2 na Hb
- omogoča reakcijo H2CO3 do CO2 in H2O (obratno?)

Apeks pljuč
-
- večje razmerje V/Q
- bolj kisel ph
- Več CO2

Reaktivna hiperemija

Nekaj v pšovezavi s PAH v ledvicah

V veliko vprašanjih se je pojavljal somatostatin kot možen odgovor

GH
- največja količina ga je 1 uro preden vstanemo
- spodbuja ga somatostatin
- nekaj v povezavi z hipo/hipeglikemijo

Kaj neposredno zaznavajo centralni kemoreceptorje
H+, co2, o2,… v likvorju/krvi – mislim da sta bila dva odgovora za obkrožit

Počasen tip skeletnih mišic

Osmoza
- ni prehajanje vode
- ni kemijsko …
- kompeticija


Nakj vprašanj o srcu…

Nekaj o surfaktantu
- prepreči zlivanje manjšega alveola v večjega
- …

Facilativni transport
- ni kemijsko (stereospec.)…
- kompetitivnost

če ni natrija v srčni mišici
-ne pride do AP
Ap je manjši

Gastrokolični refleks