Pisna vprašanja (2010-06-02)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pisni_izpit_in_ustni.doc)pisni_izpit_in_ustni.doc19 kB
Spomnili sva se nekaj vprašanj iz izpita od fiziologije, ki je bil 2.6.2010. Upam, da so odgovori pravilno označeni.
1. Decerebrirana mačka. Izberi pravilnega
• Ne more stat na nogah
• Prevladujejo fleksorji
• Ne deluje vestibulo-okularni refleks
• ...
2. Drsalec se okoli svoje osi vrti v levo. Kaj se dogaja z očmi? Se ne gibajo/grejo v levo/desno…
3. Pljučna ventilacija je 6L/min. Volumen mrtvega prostora je 200 ml. Kaj se zgodi, če dvakrat povečamo frekvenco dihanja, pljučna ventilacija pa ostaja ista?
- Alveolna ventilacija se dvakrat zmanjša
- Alveolna ventilacija se dvakrat poveča
- Poveča se volumen mrtvega prostora
- Olajšan prevzem co2
- Zmanjšana difuzija o2
4. Med naporom se površina alveolo-kapilarne membrane:
- Ne spremeni
- Poveča
- Zmanjša
5. Kaj povzroči inhibin pri moških?
• Zmanjšanje izločanje testosterona
• Zmanjšanje izdelovanja testosterona
• Zmanjšana spermatogeneza
• (Povečano?) izločanje LHRH
6. Kateri od hormonov ni uravnavan z negativno povratno zanko?
- Oksitocin
- Prolaktin
- Estrogen
- Progesteron
- Nobeden od naštetih
7. Kaj povzročijo PSY vlakna, ki vodijo do pljuč?
- Bronhokonstrikcijo
- Bronhodilatacijo
- Bronhokonstrikcijo in zmanjšano frekvenco dihanja
- ….
8. Zakaj začne pri daljši mišici sila na začetku zelo močno naraščati?
- Ker se miozinska vlakna bolj razvijejo
- Ker pride do boljšega prekrivanja filamentov
- Nič od naštetega
- Še 2 drugi možnosti
9. Zakaj so vlakna manj vzdražna pri povečani konc. K v ECT?
10. Izračunaj razmerje prevodnosti K:Na! Podano imaš: U=-100, U(Na)=60, U(K)=-84
11. Kvadratek levo-desno
• Kompleksna celica
12. Kaj velja za delovno muskulaturo srca?
- Amplituda AP vpliva na začetek repolarizacije
- Faza 2 vpliva na diastolo
- Hitrost prevajanja je odvisna od kalibra vlakna
- Še 2 možnosti
13. Kateri del korteksa sodeluje pri načrtovanju giba? Suplementarni/…
14. Kaj vpliva na izločanje inzulina?
• Gastrin in AK v plazmi
• Somatostatin
• Simpatikus
• Še dosti drugih kombinacij
15. Katera hormona vplivata na izločanje eksokrinega pankreasa?
• Holecistokinin in sekretin
• ...
16. Kaj stimulira izločanje sekretina?
• HCl v dvanajstniku
• Gastrin
• Inzulin
• ...
17. Motorični korteks:
- Izključno iz betzovih celic
- Nadzoruje tudi gama nevrone
- Še 2 drugi trditvi
18. Miotatični refleks:
- Se izključi pri hotenem gibu
- Skrbi, da ne pride do prevelike raztegnitve mišice
- Deluje le na ekstenzorje
19. ADH
20. Kateri monosinaptični ekscitacijski reefleks stimulira ekstenzorje na ipsilateralni strani?
- Umaknitveni
- Miotatični
- Inverzni
- …
21. Osmolarni klirens je 5 ml/min. Razmerje Uosm/Posm je 4. Koliko je Klirens proste vode
• -3.75
• ...
22. Koliko Ca imamo v telesu
• 1000 g
23. Za kaj skrbi supraoptično jedro hipotalamusa?
• Cirkadiani ritem
• Uravnavanje temperature
• Izločanje vode
• ...
24. Hiperemija??
25. Dodajanje L-Dope-kaj povzroči?
• Povišano aktivnost indirektne poti
• Večjo aktivnost direktne
• Manjšo sintezo dopamina
• ...
26. Hiperkinetični-hipotonični sindrom
27. Steroidni hormoni
• se vežejo na receptorje v tarčni celici
• se shranjujejo v celici
• se prenašajo po krvi brez transporterjev, saj so vodotopni
• ...
28. Glomerulotubularni feedback
- Se večinoma uravnava s konstrikcijo ef. arteriole z angiotenzinom II
- Se večinoma uravnava s konstrikcijo af. arteriole z angiotenzinom II
- Se uravnava preko zaznavanja konc. Na v jukstaglomerulnem aparatu

29. Končni diastolni volumen je 125 ml, končni sistolni pa 25 ml. Kaj velja:
• Frakcija ne vem česa je 0.8

30. Imaš dve cevi, ki jih sklopiš skupaj in priključiš na črpalko, ki ohranja konst. tlačno razliko in pošlješ skozi pretok 1ml/min. Katera od trditev je pravilna?
- Če postane tok turbulenten, se mora pretok povečati, da ostane konst. Tlačna razlika.
- Če dodamo še eno cev, je tok v vsaki izmed cevi 1ml/min.
- Še 2 trditvi
31. Kdaj se najbolj vzdraži desna horizontalna crista ampularis?
- Ko naredimo stojo
- Ko rotiramo glavo v desno
- Ko se hitro dvignemo z dvigalom
32. Adaptacija senzoričnega receptorja je posledica:
- Konst. Frekvence draženja
- Nespreminjajoče amplitude dražljaja
33. Graf klirensov različnih snovi-določit moraš, katere snovi imajo prag izločanja
34. Graf klirensov-iz katerega klirensa lahko določiš GF? (ravna črta)
35. Kaj se zgodi pri dolgotrajnem pomanjkanju joda?
- Zmanjšana sinteza TSH
- Povečana sinteza tiroglobulina
36. Kaj je vzrok za porabo kisika v srcu (oz. nekaj podobnega)?
- Minutni volumen
- Frekvenca
- Transmuralni tlak v atriju
37. Oseba se s prstom ne more dotakniti nosu. Kaj je okvarjeno?
- Neocerebellum
- Archicerebellum
- …
38. Celici A in B imata enake EC in IC koncentracije ionov. Velja pa A:pNa/pK=0.01, B:pNa/pK=0.001. Katera trditev velja?
- Celica B ima bolj negativen Um.
- Celica B ima manj negativen Um.
- Obe celici imata enak Um.
39. Primarni motorični korteks je somatotopično urejen. Kateri del telesa zajema največje področje?
- Koleno
- Komolec
- Prsti na rokah
40. Intraplevralni tlak je:
- Pri izdihu pozitiven
- Pri vdihu negativen
- Pri izdihu in vdihu negativen
- Pri izdihu in vdihu pozitiven
41. Katere snovi je v CSF veliko manj kot v možg. kapilarah? (možen samo en odgovor)
- Proteini
- K+
- Mg2+
- …
42. Kako se razlikuje znoj pri zmerno in zelo aktivnem človeku?
- zelo aktiven vsebuje več NaCl kot zmerno aktiven
- zelo aktiven vsebuje manj NaCl kot zmerno aktiven
- je enako
43. Kaj ne sproži bradikardije?
- Masaža karotidnih sinusov
- Povečana polnitev atrijskih prekatov
- Draženje faringealnih receptorjev
44. Kaj uravnava enak pretok v levem in desnem srcu?
- Bainbridgeov refleks
- Starling
45. Kaj dolgoročno uravnava volumen telesnih tekočin?
- Ledvice
- Symp
- Psy
46. Trditve o volumnih telesnih tekočin  treba je bilo vedet enote mEq
47. Indirektna maksimalna aerobna moč
48. Oddajanje toplote  na kakšen način?
49. Občutljivost katerega organa se najbolj spremeni v mikrogravitaciji
• Ampula
• Utriculus
• Cortijev organ
50. Vzdraženje Paccinijevega telesca
- Povzroči vdor K+
- Povzroči vdor Ca2+
- ...
- Nič od naštetega
51. S čim bi dokazali teorijo vrat?
- Z draženjem okoli mesta bolečine
- Draženje nucl. raphe
- Periakveduktalna sivina
- …
52. Volumen rezidualnega volumna je:
- Pribl. 1000 ml in še nekaj
- Pribl. 2000 ml in še nekaj
- Nič od naštetega
53. Koliko energije porabimo za termogenezo zaradi hrane?
- 75
- 50
- 30
- 10
- 2
54. Nekaj z živci pri vohu
55. Trditve o dihalih:
- Podajnost pljuč je večja kot podajnost celotnega prsnega koša
- Podajnost pljuč se spreminja z volumnom
- …
56. Preload
57. Izovolumska kontrakcija-kdaj se konča, kateri toni, ekg
58. Slina
59. Na kakšen način se prenaša največ CO2?
- Karbamino ion
- Ratopljen v plazmi
- Bikarbonatni ion v plazmi
- Bikarbonatni ion v eritrocitu
60. Če se konc. Hemoglobina zmanjša na polovico, kaj se zgodi?
- Saturacija se zmanjša za 50
- Saturacija Hb se zmanjša za 2
- Zmanjša se vsebnost O2 v arterijski krvi za 50
61. Pretok krvi skozi možgane se poveča zaradi:
- Visokega intrakanialnega tlaka
- Nizkega CO2
- Visokega CO2
- Visokega O2
- Arterijskega tlaka-napisane številke, ampak v mejah avtoregulacije
62. Kaj ni vloga glije?
- Fagocitoza
- Mielinizacija
- Vazokonstrikcija
- Pufranje K+