Pisna vprašanja (2008-06-30)Pravilen je samo en odgovor.

1. Na kaj NE vpliva inzulin
-glikogeneza
-privzem glukoze v adipocite
-več (pasivnih) prenašalcev za glukozo v mišicah
-lipogeneza
-povečana koncentracija glukoze v krvi
-pospešuje proteinsko sintezo

2. Katere celice se vzdražijo pri gledanju kvadratka levo desno
-normalna celica
-kompleksna celica
-ganglijska celica
-bipolarka

3. Kako se spremeni volumen celice, ki je prepusta samo za K+, če je konc. K+ v celici 200mmol, zunaj celice 2mmol, koncentracija Na+ pa v celici 5 mmol in zunaj nje 150mmol
-volumen se poveča
-volumen se zmanjša
-volumen se samo neznatno poveča…

4. Kolikšen je MMP celice, ki je propustna samo za K+, če je koncentracija v celici 150 ali 200mmol, zunaj 2 mmol, Na+ v celici pa 5 mmol, zunaj 150mmnol
- +60mv
- +40mv
- -60 mv
- -93mv
- -110mv

5. Drsalka, ki se vrti okoli svoje osi v levo,… kako se pri tem gibljejo oči
-nistagmus
-hitri premiki oči v desno
-…

6. Bolnik, se poskuša dotakniti svojega nosu, a pri tem zgreši cilj, roka se mu trese. Za okvaro katerega sistema živčevja gre
-archicerebellum
-neocerebellum
-hrbtenjača
-primarni motorični korteks

7. Kaj velja za gladko mišičje prebavil
-Njihov MMP je stalen okoli -60 mv
-Njihov MMp oscilira med -90mv do -40mv
-MMP je -40mv
-počasni valovi nikoli ne dosežejo praga

8. Kateri lipoprotein vsebuje največ holesterola
-LDL
-HDL
-VLDL
-hilomikroni
9. Koncentracija katerih snovi je v cerebrospinalni tekočini bistveno nižja kot v cerebralnih kapilarah
-proteini
-Na+
-K+
-Cl-
-H+

10. Če se potimo v zelo velikih količinah, naš znoj
-vsebuje veliko več Na+ in Cl- (kot pri majhnih količinah)
-več H+

11. Na sekrecijo parietalnih celic NE vpliva
-sekretin
-histamin
-psy (sy)
-gastrin

12. Kaj vpliva na večji privzem Na+ v debelem črevesju
-aldosteron

13. Kdaj se izloča rastni hormon
-nizka koncentracija glukoze v krvi
-spanje
-stres
-povečana telesna aktivnost

14. Če inhibiramo Na+ kanale v delovni muskulaturi srca, potem je:
- faza 0 bolj položna
-vzdražnost večja
-…

15. Pri znižanju krvnega tlaka uporabljamo:
-agoniste alfa adrenergičnih receptorjev
-antagoniste alfa adrenergičnih receptorjev
-agoniste beta 2 adrenergičnih receptorjev
-antagoniste beta 2 adrenergičnih receptorjev

16. Venski priliv-kam se premakne krivulja ….

17. V katerih celicah voda ne prehaja skozi membrano
-stena alveolov pljuč
-proksimalni ledvični tubuli
-jetrne celice
-…

18. Končni diastolni volumen ni odvisen od
-končni sistolni volumen
-moč kontrakcije ventrikla

19. Pulzni tlak odvisen od
-iztis srca in frekvence
-frekvence
-minutnega volumna
-utripnega volumna

20. Kaj velja za iztis srca
-starlingov zakon
-ne velja za neoživčeno srce
-…

23. O čem govori lusitropni učinek
-relaksacija srca
-kontraktilnost
-UV
-…

24. Izračunaj klirens proste vode če je Uosm/Posm 8l/min, klirens pa 24l/min
-negativen

25. Kaj nam pove klirens
-koliko volumna plazme se je v minuti očistilo določene snovi
-merimo v mmol/min
-…

26. Kaj velja za inspiratorne mišice
-porabijo enako energije kot ekspiratorne
-porabijo več energije kot ekspiratorne, in okoli 1-2 kisika

27. Kaj NE velja za funkcionalni mrtvi prostor pljuč
-to je predihan, a neprekrvaljen prostor
-to je nepredihan a prekrvavljen prostor
-mrtvi anatomski prostor

28. Podajnost pljuč je večja
-fibrozna pljuča
-majhna pljuča
-…

29. Kaj povzroči odmrtje določenega pljučnega segmenta
-manjšo kapaciteto krvi za kisik+še neki

30. Motorična ploščica
receptorji so adrenergični
receptorji so muskarinski
receptorji so holinergični nikotinski

31.Kako bolnikom z nevemkatero živčno boleznijo pomaga encim acetilholinesteraza
-poveča koncentracijo acetilholina v sinapsi
-poveča število Ach receptorjev…
32. Kaj velja za mikroglijo
-hematoencefalna bariera
-prehrana
-makrofag

33. Če spremenimo radij žile iz r na 2r se, če hočemo ohraniti enak pretok, se
- arterijski pritisk poveča za 16X
-se tlačna razlika na tej žili zmanjša za 16X
-se tlačna razlika na tej žili poveča za 16X

34. Venski priliv odvisen od
-celotnega upora R

35. Če RR interval zmanjša se poveča vse razen
36. Za symp velja da se vse poveča razen
-kontrakcija
-MV
-UV

36. Moški star 40 let se testira. Pri 100W obremenite je njegov utrip 100/min, pri 150W 120/min (podatki približni!). Kolikšna je max obrementev
-200W
-220W
-250W
-300W

37. Pulzni tlak se poveča ker
-se sistolni zveča, diastolni tudi, a sistolni bolj kot diastolni
-UV zmanjša

38. V a. aff je onkotski tlak nižji kot v a. eff

39. Upor žile ni odvisen od
-premera
-viskoznosti
-pretoka
-stanja endotelija žilja

40. Anormalna viskoznost
-hematokrit
-zmanjša hitrost pretoka
-manjši radij

41. Hitrost krvi se poveča
-poveča se gostota kinetične E
-poveča se gostota potencialne E

42. Kontrakcijo mlečne žleze povzroča
-oksitocin
-prolakti

43. Supraoptično jedro
-vpliva na cirkadieni ritem
-ima glavno vlogo pri reabsorbciji vode

42. Če je uživanje joda dalj časa nično, potem
-ščitnica izloča manj TSH
-ščitnica izloča več tireoglobulina

43. Kaj ima najmanj veze z mielinizacijo aksonov
-transport po aksonih
-hitrost prevajanja

44. Če prerežemo hrbtenjačo v višini TH2
-pride do začasnega izpada umaknitvenih refleksov pod nivojem poškodbe
-pride do izgube senzacije nad nivojem poškodbe

45. Poškodba chorde tympani vodi do
-izgube okusa

46. Poškodba Wernickovega dela možganov je povezana z
--poškodbo parietalnega dela možganov
-poškodbo temporalnega dela možganov

47.Razne trditve, iz različnih vprašanj, se jih spomnim kar tako, ne vem vprašanja:
-miotatični refleks je monosinaptični
-fleksorni refleks-umaknitveni refleks
-posy spodbuja izločanje HCl
-prenos el.potenciala med rainvierovima zažetkoma je graduiran
-v relativni refraktorni dobi je potreben večji dražljaj
-tipični AP v mišici traja 1-5msec

48. Inhibicijski postsinaptični AP. Katera trditev je pravilna
-odprtje Cl kanalov ter hiperpolarizacija
-depolarizacija
-odprtje Ca kanalov, hiperpolarizacija

49. Katera je najpomembnejša pot za uravnavanje krvnega tlaka
-baroreceptorski refleks
-sistem renin-angiotenzin-vazopresin
-kemoreceptorji
-hipotalamus
-cerebralni korteks