Pisna vprašanja (2007-08-30)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (vprasanjafizia.doc)vprasanjafizia.doc55 kB
Vprašanja(1-10)
1. Na/K črpalka
2. Na/Glc kotransporter
a) črpa K iz celice
b) je sekundarni aktivni transporter
c) pasivni transport
d) črpa Na v celico
e) uporablja ATP
f) a+c
g) b+d
h) a+e

3. Za graduirane potenciale velja:
a) mednje sodijo receptorski in akcijski potenciali
b) se prenesejo po aksonih saltatorno
c) informacija se kodira z amplitudno spremembo membranskega potenciala
a+b, a+c, b+c, a+b+c

4. Za MMP velja vse RAZEN:
a) odvisen je od prepustnost cel.memb. za K
b) odvisen je od intaktnosti cel.memb.
c) odvisen je od prepustnosti cel.memb. za Na
d) je tem manj neg., čim večje je razmerje konc. Na znotraj/zunaj celice
e) generira (vzdržuje) ga K/Na ATPaza

5. Zanjo je potreben Ca
6. Preprečimo jo s premazom stekla s silikonom
7. Ocenimo jo s protrombinskim časom

a) intrinzična pot koagulacije
b) ekstrinzična pot koagulacije
c) obe
d) nobena

8. Volumen ICT se lahko zmanjša zaradi
a) infuzije 0,9 NaCl
b) infuzije 0,9 uree
c) padca atrijskega pritiska
d) manjše sinteze proteinov v jetrih
e) znojenja

9. Izotonična raztopina glede na eritrocite
a) mora vsebovati proteine
b) mora vsebovati 150mM NaCl
c) ne povzroči neto toka tekočine preko membrane eritrocita
d) ne sme vsebovati uree
e) noben odgovor ni pravilen

10. V kontrahirani skeletni mišici pride do relaksacije, ko:
a) T tubule zajame refraktarna doba
b) tropomiozin razpade na podenote
c) konc.Ca v mioplazmi pade zaradi črpanja Ca v SR
d) so porabljene zaloge ATP v celici
e) na memb.mišične celice pride nov ATP

50. Pri konstrikciji aferentne arteriole
51. Pri konstrikciji eferentne arteriole

a)GF pade, PPL naraste
b)GF naraste, PPL pade
c)GF in PPL narasteta
d)GF in PPL padeta
e)GF naraste, PPL ostane nespremenjen
f)GF pade, PPL ostane nespremenjen

53. Neocerebellum
54. Archicerebellum
55. Spinocerebellum
56. Cerebrocerebellum

a)aferentno nitje iz vestibularnih jeder
b)aferentno nitje iz pontinih jeder
c)uravnavanje tonusa za distalne mišice
....

57. Astrociti
58. Oligodendrociti
59. Schwannove celice
60. Satelitske celice
61. Ependimske celice
62. Mikroglija

a) fagocitirajo
b)skrb za hemato - encefalno bariero
c)izolator
....1. Kaj ne povzroca brahikardije (odgovori so bili enaki kot na tistih listih
od Triglava)

2. Kaj pomeni odklon 0 stopinj (pri srcu seveda)

3. Kaj vzdrazi baroreceptorje

4. Krivulje venske polnitve (nisem razumel vprasanja, se manj pa odgovorov)

5.6.7.8. pV diagram srca, katera tocka doloca
- 2. zvok srca
- diastolo
- najvecji odklon tlaka po casu
- konec izovolumske kontrakcije

1. Na/K črpalka (odgovor b)
2. Na-glukozni kotransport (odgovor c in d)
a.) K gre iz celice (ni pravilen, ker gre pri Na/K črpalki K v celico)
b.) Potreben je ATP
c.) Gre za sekundarni aktivni transport
d.) Na gre v celico …

3. Tok vode v oz. iz eritrocita povzročimo, če damo eritrocit v (odgovor c):
a.) 0,9 NaCL (ne, ker je to fiziološka raztopina in je izotonična)
b.) 0,5 mmol Uree (ne, ker urea ni osmotsko aktivna)
c.) izotonično okolje ne povzroči nobenega toka vode med eritrocitom in okoljem

4. La Placov zakon – nisem ziher kaj je blo vprašanje, samo vedet si mogu, da ti pri kapilarah ni treba upoštevat debeline stene, ker je stena tok tanka.

5. Poussilouv zakon – kaj ni zajeto v tem zakonu (odgovor je mislim, da c, nisem pa ziher – ostali trije so zajeti v zakonu, sam možn, da je bil še kakšen odgovor, pa je bil bolj pravilen od mojega):
a.) Viskoznost
b.) Radij žile
c.) Srednji arterijski tlak
d.) Perfuzijski tlak

6. Kaj je stimulus za karotidne baroreceptorje (ne vem kaj je prav)
a.) Povišan pulzni tlak
b.) Povišan srednji arterijski tlak
c.) Oboje

7. Omamljeni živali podvežemo karotidne baroreceptorje (s tem preprečimo uravnavanje z njimi). V arteriji femoralis tlak naraste. Kaj bi morali narediti, da bi tlak padel (odgovor b)
a.) prekiniti vse vegetativne živce
b.) prekiniti vso simpatično inervacijo
c.) prekiniti vagusa…

8. Kaj nam kaže krivulja venskega priliva (pojma nimam kaj je sploh to, zato sem si pa sam vprašanje zapomnila)

9. PV diagram srca – mogel si označit vse standardne stvari + največji odvod pritiska po času Konec izovolumske kontrakcije To sm js obkrožla. Aja, pa namig za ustnega: faza polnjenja leži (sovpada) na pasivni krivulji – to na vajah nismo dost lepo narisal

10. Izračun klirensa vode.

11. Imel si vse podatke za računanje klirensa PAHa.
a.) Kateri klirens PAH je najbližje vrednosti filtracije
b.) Kateri klirens PAH je največji
c.) Kateri klirens PAH je najbližji plazemskemu pretoku

12. Kaj se zgodi, če je vazokonstrikcija v afferentni arteriji (pri ledvicah)
Pretok se zmanjša in pritisk se zmanjša.

13. V pljučni veni je toliko in toliko kisika. Potem maš še velik nepotrebnih podatkov in vprašanje na koncu je: koliko kisika je v arterijah In pač odgovor je – toliko kot v pljučni veni.

14. Kaj naredi surfaktant Zmanjša površinsko napetost in prepreči nastajanje edema.

15. Acetilholin
16. Glicin
17. Serotonin
18. Glutamat
19. Enklefalin
a.) Je inhibitorni transmiter.
b.) Ni ga v centralnem živčnem sistemu.
c.) Je aminokislina.
d.) Nastaja v končičih živcev (al je pisal celo v sinapsi – nisem ziher).
e.) Noben odgovor ni pravilen.

20. Vprašanje od malih možganov je bilo čist isto kot pri Triglavu – zmest te hočejo z archecerebellumom, paleocerebllumom…pa povezat moreš potem kateri del malih možganov je pomemben za kaj.

21. Potem je bila spinotalamična pot. Si mogel vedet, da bo dražljaj sprememba temperature (ali bolečina) in da se to nitje križa.

22. Motorične proge je bilo treba povezati s tem kar počnejo.

23. Kot pri Triglavu je bilo treba povezat astrocite, Schwannove celice…. s tem kaj delajo.

24. Nepravilni odgovor glede ADH: izloča se, ko imamo v telesu preveliko količino vode.

25. Kaj je stimulus za izločanje parathormona Čudni odgovori so bili, vsi bolj kot ne nepravilni: izbirala sm potem med povečana količina fosfata in pa povečana količina kalcitonina. Obkrožila sm kalcitonin.

26. Kaj vpliva na vsrkavanje K v debelem črevesju
a.) Ph blata
b.) Pretok vode…(ostalih se ne spomnim)
Najbolj smiseln se je zdel pretok vode – sam to je sam ugibanje.

27. Če za dolgo časa zmanjšamo vnos joda : kaj se zgodi
a.) Preneha delovati (oz. manj intenzivno deluje) jodova črpalka v ščitnici (pravilen odgovor).
b.) Zmanjša se izločanje TSH.
c.) Poveča se sinteza tiroglobulina…

28. Trditve glede uree. Spomnim se samo, da je bil trik v tem, da se ti je kr ponudil odgovor: v tubul vstopa z aktivnim transportom v descendentnem delu Henlejeve zanke, pa ta aktivni transport so še nekako bolj zamaskirali –ne spomnim se izraza. No, pač – to nisi smel obkrožit, ker urea s pasivnim transportom gre v tubul tam. Ostalih trditev se pa ne spomnim.

29. Ventilacija mrtvega prostora: ni 150 ml, ampak 2000ml, ker moreš pomnožiti s frekvenco dihanja.

30. Kaj zaznajo karotidni kemoreceptorji Vsebnost kisika.