Pisna vprašanja (2006-06-01)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (vprasanja_fizia.doc)vprasanja_fizia.doc41 kB
Še moj mali prispevek k lajšanju muk bodočih fiziologov. Tukaj sem se uspel spomniti nekaj vprašanj, ki smo jih imeli na izpitu. Časa je sicer 2 uri, ampak se je potrebno malo podvizat. V oklepaje sem pisal podane odgovore, ki niso nujno pravilni. Kjer je potrebno povezovati trditve šteje vsaka povezava 1 točko. Možnih je 100 točk. Veliko uspeha!

Mighty Mouse


1. Imaš dve posodi A in B, ki sta ločeni s polprepustno membrano. V posodi A je 10mmol K in 10mmol Preoteina (negativno nabit), v posodi B pa je 1mmol K in 1mmol Cl. U v posodi A je -91mV, v posodi B je 0mV. Kaj se zgodi
2. Imaš 2 celici. V celici A je razmerje prevodnosti PNa/PK=0,001, v celici B pa PNa/PK=0,01. Kakšna je prva celica naproti drugi
3. Kaj se zgodi, če prekineš hordo timpani (izguba okusa)
4. Naloga z 20 foni in 10000 glasbili.
5. Imaš podan frekvenco, KDV, KSV, pa, . Kako se spremeni MV, čas srčne ciklusa, UV, perfuzijski tlak, RR interval, iztisna frakcija
6. Kateri hormon najbolj vpliva na izločanje HCl (histamin)
7. Kako bi najlažje zmanjšali porabo O2 v miokardu (boljša polnjenost, manjša kontraktilnost)
8. Imaš podan RBF, filtracijo, PPAH, UPAH v več primerih. V katerem primeru je klirens PAH največji, V katerem primeru s klirensom PAH dobimo RBF, v katerem primeru je sekrrecija največja
9. Trditve o grafu priliv v DA/pcv . (krivulja se prestavi desno + navzgor, če povečamo tlak v centralnih venah)
10. Kaj se zgodi s pretokom v pljučnih kapilarah, če pO2 pade. (v kapilarah okoli tega alveola pretok pade)
11. Graf c/pretok pankreatičnega soka. Katera krivulja je Na+, katera bikarbonat
12. Kaj se zgodi, če dolgo časa uživamo premalo joda
13. Razvrsti naraščajoče po klirensu: Glu, Na, urea, inulin, kreatinin.
14. Kaj testiramo pri poskusu, ko se dotaknemo nosa (male možgane)
15. Kaj vpliva na večjo reabsorbcijo Na v črevesju (aldosteron)
16. Kaj ne vpliva na koncentracijo glukoze v postabsorbtivnem stanju (lipoliza, nastanek ketonov)
17. Trditve o merjenju maksimalne aerobne presnove.
18. Kateri receptorji sodelujejo pri (zvišanju srčen frekvence, sproščanju adrenalina iz adrenalke, vegetativni ganglji, živčnomišična sinapsa, prebavni trakt.
19. Poveži reflekse: zenični, inverzni, miotatični, umaknitveni, sesalni z: monosinaptični, ima inhibicijski internevron, odsoten v starosti, vegetativni, pa še neki.
20. Kaj se zgodi v kemoreceptorjih, če pO2 pade (povišana frekvenca AP v perifernih kemorec.)
21. Kaj je narobe, če se razmerje FEV1/VK zmanjša (večji upor v pljučih)
22. Če se barometrski tlak zmanjša na 380mmHg, kakšen bo v alveolih (50mmHg O2 in 47mmHg vode)
23. Kolikšna je ventilacija mrtvega prostora in kaj se z njo zgodi, če povečamo frekvenco dihanja pri stalni pljučni ventilaciji
24. Kdo vsebuje največ holesterola (hilomikroni, LDL, VLDL, HDL, IDL)
25. Eritrocit damo v iz plazme v raztopino s 300mosmoli uree in 75mosmoli NaCl. Kaj se zgodi
26. Kateri je glavni inhibitorni nevrotransmiter v centralnem živčevju (GABA)
27. Katera faza koagulacije je okrnjena, če dodamo inhibitor aktivatorja plazminogena (fibrinoliza)
28. Kaj velja za ABO in Rh skupine (Protitelesa so IgM, protitelesa nastanejo ob stiku z antigenom, na eritrocotih so prisotni aglutinini)
29. V arterioli je hidrostatski tlak 32mmHg, v venuli pa 18mmHg, onkotski je v obeh predelih 25mmHg, intersticijski onkotski in hidrostatski sta enaka 0. Kolikšen je neto filtracijski tlak v venuli (-7mmHg)
30. Trditve v zvezi z glomerulno filtracijo. (če stisnemo eferentno arteriolo se filtracija poveča)
31. Kaj vpliva na kapaciteto krvi za O2 (konc Hb, nasičenost Hb)
32. Električna srčna os je 60°. Nato trditve. (negativen II. odvod, avL odvod je nič, premik srca v desno)
33. Poveži dela CŽ (suplementarni korteks, primarni motorični korteks, mali možgani, hrbtenjača, pa še neki) z aktivnostimi: razmišljanje o gibu, koordinacija giba, popravljanje giba, umaknitveni refleks, …)
34. Česa je v likvorju manj kot v možganskih kapilarah (proteinov, Na, K, Mg, …)
35. Kaj zmanjšuje izločanje rastnega hormona (IGH)
36. Kateri hormon povzroči krčenje mioepitelijskih celic v dojkah (Oksitocin)
37. Kako izgubljamo toploto v termo nevtralnem okolju, kjer je 100 vlaga (radiacija)
38. Trditve o kratin fosfatu. (zaloga energije, se porablja pri dolgih naporih,…)
39. Trditve o AP in mišičnini (mišica se začne krčiti pred koncem AP, trajanje zgiba je enako trajanju AP, trajanje zgiba je enako refraktarni dobi AP,…)
40. Podano je bilo razmerje Ux/Px za neko snov in pretok urina. Izračunaj klirens proste vode.
41. Kaj se zgodi pri inhibicijski postetanični modulaciji (hiperpolarizacija zaradi odprtja Cl- kanalov)
42. Graf pCO2/alveolna ventilacija. Napiši katera točka prikazuje normalno razmerje med enoto na ordinati in obscisi pri zdravem človeku. Napiši katera točka prikazuje delavno točko pri zdravemu človeku.
43. Na kaj PTH ne deluje. (neki s Ca in P)
44. Kaj je značilno za mišično vreteno z jedri v vrečki (zaznava dinamične komponento raztezanja)
45. Kaj zaznava krista v desnem horizontalnem polkrožnem kanalu (podaljšan premik glave v desno, premik glave v levo, hiter spust z dvigalom, hitro dviganje z dvigalom, stoja na rokah)
46. Živali, ki je anastezirana podvežemo karotidi, zato narste tlak v femoralni arteriji. Kaj bi lahko naredili, da bi tlak manj narastel (predhodno bi odstranili andrenergične receptore, odstranili bi vagus, odstranili bi avtonomne ganglije,…)
47. Nekaj v zvezi s plazemsko koncentracijo uree in njeno reabsorbcijo.
48. Žila s premerom 100μm se razširi na 105μm. Kaj se zgodi z uporom (zmanjša se za cca. 20)
49. Kaj izločajo parietalne celice v želodcu (intrinzični faktor)
50. Od česa je odvisen pulzni tlak
51. Graf AP v srčni mišičnini. Poveži faze AP s trditvami: od nje je odvisna hitrost prevajanja, od nje je odvisna moč kontrakcije, od nje je odvisna vzdražnost celice, pri njej je potreben močnejši signal, da se odprejo Na kanali)
52. Kakšen je volumen pluč, če je transpulmonalni tlak 0 (manjši od RV)