Pisna vprašanja, september 1998

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (fiziol4998.doc)fiziol4998.doc34 kB
TEST IZ FIZIOLOGIJE, 4.9.1998

1. Membrana je prepustna za K+ in Cl-. Določi potenciale in smer prehajanja (v ali iz celice):

ION [ ]ECT [ ]ICT NERNSTOV POTENCIAL ELEKTRIČNI POTENCIAL SMER PREHAJANJA(V, IZ, 0)
Na+
K+
Cl-
Ca2+
A-

2. Lokalni potenciali so:
(a) naštej tri
(b) skupne značilnosti
(c) zakaj so pomembni
(d) vpliv električnega toka na vzdražnost
(e) kronaksija

3. Akcijski potencial srčne mišice.
(a) nariši graf in označi faze
(b) zakaj pride do repolarizacije
(c) kaj podaljšuje plato
(d) najpomembnejše fiziološki dejavniki za plato
(e) kako vidimo repolarizacijo atrijev na EKG
(f) razlika med EKG in zapisom el. potenciala drugih mišic

4. Volumen levega ventrikla.
(a) nariši graf
(b) vpliv povečanega tlaka v aorti (graf!)
(c) katera faza se skrajša pri povečanem volumnu
(d) pomen strmine grafa
(e) označi faze srčnega ciklusa

5. Pretok v odvisnosti od tlaka.
(a) rigidne žile (kje so, primeri)
(b) kolabirajoče žile
(c) zakaj pride do kolapsa
(d) celična komponenta krvi v odvisnosti od pretoka pri hitrem in počasnem laminarnem pretakanju
(e) anomalna viskoznost krvi je ________________________ in pomembna je pri _______________.

6. Hormoni, ki vplivajo na NaCl v ledvicah.
(a)
HORMON KJE DELUJE UČINEK
1.
2.
3.
4.
(b) Kateri hormon deluje na ascendentni krak Henleyeve zanke in na kateri ion?

7. Vpliv avtonomnega živčevja.
ORGAN PSY SY
BRONHI
AV VOZEL
ADIPOCITI
MOŠKA SPOLOVILA
ŽOLČNIK

8. Kri.
(a) kateri faktorji koagulacije nastajajo v jetrih pod vplivom vitamina K
(b) vitamin K dobimo v _______________
(c) inhibitorji vitamina K
(d) kaj se zgodi če damo preveč teh
(e) kako to popravimo

9. Možgani
(a) lateralna motorična proga je sastavljena iz ___________________
(b) vriši proge na prerezu hrbtenjače
(c) iz kje izhajata
(d) katere mišice oživčujejo te proge
(e) razlika v sinapsah pri človeku in mački pri tej progi

10. Spomin.
(a) vrste spomina glede na čas trajanja
(b) poimenuj lezijo pri znanemu bolniku, ki potrjuje to razdelitev
(c) kako se reče temu stanju
(d) razdelitev po učenju
(e) razdelitev po znanju

11. Hemato-encefalna bariera.
(a) histološka struktura, ki jo omogoča
(b) pomen
(c) graf prehajanja v odvisnosti od koeficienta razpodelitve olje/voda)
(d) katera snov tako prehaja
(e) mehanizem prehajanja

12. Starlingove sile v ledvicah.
(a) naštej in poimenuj
(b) nariši graf teh sil vzdolž ledvične kapilare
(c) kaj še vpliva na filtracijo v ledvicah
(d) pri konstrikciji eferentne arteriole se RPF _____________ GF pa _____________

13. Pljuča. Difuzijska kapaciteta.
(a) definiraj
(b) graf pCO2 pri normalni difuzijski kapaciteti
(c) graf pCO2 pri zmanjšani difuzijski kapaciteti
(d) s katerim plinom merimo
(e) kako merimo


14. Pljuča. Dihalni cikel.
(a) graf podajnosti pljuč, označi delo
(b) kako zgleda graf pri forsiranem dihanju
(c) zakaj nastane zanka
(d) kako odčitaš komplianco
(e) kateri tlak uporabljamo za določanje kompliance in kako ga izmerimo

15. Ledvice. Izločanje H+.
(a) pomen
(b) oblike izločanja
(c) izločanje prek NH3, shema
(d) kdaj se tako izloča, kako hitro in kako učinkovito
(e) preprečevanje toksični učinkov NH3 v organizmu, mehanizmi

16. Vpliv hormonov na glukostazo.
STANJE HORMON KAKO VPLIVA/TARČNO TKIVO
hranilno
ne hranilno
napor
zmanjšana temperatura
travma

17. Prebavila.
(a) kateri so centri za občutek sitosti
(b) 3 razlage za prevzem hranil
(c) privzem hranil pozitiven učinek
(d) inhibicija
(e) bolezni, ki so uravnavane prek skorje velikih možganov

18. Bazalni metabolizem.
(a) refleksi na mrazu, akutni ogovor na znižano temperaturo
(b) nehoteni in hoteni odgovor na to
(c) kaj se zgodi pri dolgi izpostavljenosti mrazu
(d) kaj se zgodi z bazalnim metabolizmom pri blagi hipotermiji
(e) kaj se zgodi z bazalnim metabolizmom pri hudi hipotermiji

19. Želodčni sok.
(a) sestava
(b) koliko se ga izloči na dan
(c) graf izločanja vodika po zaužitju hrane
(d) hormoni, ki stimulirajo oziroma inhibirajo sekrecijo v želodcu
(e) v kateri fazi se izloči največ želodčnega soka

20. Hormoni reprodukcijskih organov.
ŽLEZA HORMON NA KAJ VPLIVA UČINEK
hipotalamus
adenohipofiza
testis
ovarij
placenta