Ustna vprašanja - prof. Stanovnik

Bioekvivalenca (površina pod črto!!!, generiki)
Lipidemije (mehanizmi, stranski učinki)
Beta blokerji