Pisna vprašanja

1. razporeditev zdravila po predelkih in farmakokineticne lastnosti
2. poti eliminacije skozi ledvica in mozne interakcije
3. delni agonist, graf, primer
4. skupine zdravil za zdravljenje bronhialne astme
5. delovanje a-metildope, katera zdravila se podobno delujejo
6. mehanizem in delovanje barbituratov, primerjava z benzodiazepini
7. skupine zdravil za zdravljenje parkinsonove bolezni
8. NSAIDs, vsaj 2 primera delovanja
9. akutna zastrupitev s Pb
10. nevrogeni modulatorji