Izpit 9.2.2010

1. Razporeditev zdravila po različnih predelkih, farmakokinetični procesi, ki ob tem potekajo.
2. Interakcije med zdravili pri izločanju preko ledvic.
3. Delni agonisti, primeri in uporaba, graf.
4. Alfa - metil dopa, učinki, zdravila, ki podobno delujejo.
5. Naštej skupine zdravil, ki jih uporabljamo za zdravljenje bronhialne astme in mehanizme delovanja.
6. Antiparkinsoniki in mehanizem delovanja.
7. Učinki in mehanizem delovanja barbituratov. Primerjaj z benzodiazepini.
8. Mehanizem toksičnih učinkov vsaj dveh NSAID.
9. Znaki akutne zastrupitve s Pb in zdravljenje.
10. Opredeli nevromodulatorje in naštej primere.