Pisna vprašanja (24.6.2003)

1.Izračunaj pH
a) Močne kisline 0,01M HCl, ki popolnoma disociira.
b) Pufra, ki ima 0,05 molov HCO3- in 0,5 molov H2CO3. pKa je 7,1.

2.V kakšnem zaporedju bi morale biti redoks dvojice, da bi elektroni sami tekli E1=0,25, E2=0,21, E3=0,24 in E4=-0,25. Kako bi izračunali celotno energijo, ki se sprosti pri reakciji

3.Kaj so sklopljene reakcije Zakaj so pomembne v živih sistemih

4.Kaj je optična izomerija Izberi katerokoli izmed biomolekul, ki je najbolj zastopana v eni obliki izomera.

5.Opiši strukturo molekule DNA.

6.Žolčne kisline – ime, struktura, funkcija.

7.Grafično prikaži kinetiko alosteričnega encima. Kaj je značilno za njegovo zgradbo

8.Zgradba citokromov. Napiši eno izmed njegovih funkcij.

9.Naštej kontraktilne proteine v skeletni mišici in napiši njihovo funkcijo.

10.Razloži na molekularni ravni, zakaj odrasel človek ne more prebaviti velikih količin mleka v celoti.