Pisni izpit (19.11.2014)

Realitivno veliko novih vprašanj. Kar se jih spomnim:

 

1. Kje pričakujemo najhitrejši odgovor na zdravljenje pri prisotnosti PEA:

a) hipovolemični šok  b)obsežen MI  c)  d)  e)

 

2. Kaj naredimo pri Mallampati seštevku 3-4:

a) pripravimo se na težko intubacijo  b) pokličemo kirurga saj bo potrebna traheostoma  c) odpovemo operacijo  d) intubiramo skozi nos  e)

 

3. Kdaj pride perioperativno do laringospazma:

a) premalo mišičnega relaksanta  b) preveč mišičnega relaksanta  c) preplitka anastezija ob poizkusu intubacije  d)  e)

 

4. Mlajša ženska pripeljana bleda, pri zavesti, s SVT z ozkimi kompleksi QRS, tlak 100/60. Kaj je najustreznejša prvotna terapija?

a) elektrokonverzija  b) amiodaron  c) adenozin  d) adrenalin  e) atropin

 

5. Stranski učinki opioidnih analgetikov so vsi razen:

a) slabost  b) bruhanje  c)polidipsija  e) sediranost  d)

 

6. Preprosta računska naloga 

 

7. Kako najhitreje preverimo, da je sapnični tubus zdrsnil v požiralnik?

a) avskulatacija med predihavanjem  b) kapnografija  c) oksimetrija  d) opazovanje barve kože bolnika  e) vse našteto

 

8. Ob hipoventilaciji pride do hiperkapnije in hipoksije. Hipoksijo lahko odpravimo s povečanjem deleža kisika v dihalni zmesi. (Nalogo si moral rešiti po ključu pravilno/nepravilno...)

 

9. Odmerek adrenalina pri oživljanju za odrasle?

 

10. Trditve o krožnih dihalnih sistemih, izbrati si moral pravilno.

 

11. Kaj ne spada pod osnovni monitoring pacienta?

 

12. Česa ne merimo pri vsaki operaciji?

 

13. Kako vemo da smo prišli v subarahnoidalni prostor?

a) priteče krvav likvor  b) priteče bister likvor  c)  d)  e)

 

14. Kaj ni kontraindikacija za epiduralno anestezijo?

a) okužba na mestu punkcije  b) huda aortna stenoza  c) prebolele MI pred tremi leti  d) koagulopatija  e)

 

15. Koliko časa pred op lahko pacient še je trdo hrano?

 

16. Koliko časa pred operacijo lahko pacient zaužije tekočino?

 

17. Koliko časa pred op pacient vzame premedikacijo?

 

18. Pri katerih vrstah anestezije lahko pričakujemo toksično reakcijo?

a) epiduralna  b) subduralna  c) prevodna  d) infiltracijska  e)

 

19. Za kaj vse lahko uporabljamo inhalacijsko anestezijo? (kombinacija odgovorov)

a) premedikacija  b) vzdrževanje anestezije  c) uvod v anestezijo

 

20. Kaj vse priča o stopnji težavnosti intubacije?

a) tiromentalna razdalja  b) Mallampati score  c) dolžina vratu  d) velikost odpiranja ust  e)

 

21. Čemu služi balonček na tubusu?

a) fiksaciji  b) preprečuje aspiracijo  c) pravilna sta a in b  d)  e)

 

22. Trditve o splošni anesteziji, izbrati si moral pravilno.

a) MAC določa potentnost anestetika  b)  c)  d)  e)

 

23. Trditve o pooperacijski bolečini, izbrati si moral pravilno.

a) stopnja pooperacijske bolečine zelo variira med posamezniki  b)  c)  d)  e)