Odgovori na nekatera manjkajoča pisna vprasanja

Odgovori na nekatera manjkajoča pisna vprasanja (Word)

1. Mišice mehkega neba (O, I, F, I)
2. Žleze slinavke (lega, izvodila, inervacija)
3. A. cerebri posterior (potek, področje prehrane)


Dodatno:

Membrana fibroelastica laryngis

Sestavljena je iz zgornjega in spodnjega dela:
- Membrana quadrangularis
- Conus elasticus

MEMBRANA QUADRANGULARIS
- je zgornji del fibroelastične membrane grla.
Poteka od stranskih robov poklopca (Cartilago epiglottica) in ščitastega hrustanca (Cartilago thyroidea) na vrh in stransko ploskev piramidastega hrustanca (Cartilago arytenoidea).
Zgornji prosti rob membrane je podlaga za sluznično gubo, ki veže vrh Cartilago epiglottica in Cartilago arytenoidea - Plica aryepiglottica.
Spodnji rob membrane quadrangularis je zadebeljen v Lig. vestibulare, ki poteka v sluznični gubi - Plici vestibularis.

CONUS ELASTICUS
- je spodnji del fibroelastične membrane grla. Membrana ima obliko stožca s poudarjeno elastično plastjo.
Poteka z loka in stranskih robov Cartilago cricoidea (obročasti hrustanec) navzgor in se pripenja SPREDAJ na Cartilago thyroidea, ZADAJ pa na Processus vocalis cartilago arytenoidea.
Zgornji prosti rob te membrane je Lig. vocale.
V mediani črti spredaj izstopi Conus elasticus na površino in povezuje kot Lig. cricothyroideum ali Pars libera coni elastici krikoidni hrustanec s spodnjim robom tiroidnega hrustanca.

Lig. thyroepiglotticum pripenja Epiglottis na Cartilago thyroidea, Lig. hyoepiglotticum pa na Os hyoideum. Prostor med poklopcem, podjezičnico (Os hyoideum) in Membrano thyrohyoideo je izpolnjen z maščevjem.

Lig. cricopharyngeum prehaja s stranskih robov Cartilago cricoidea v steno žrela in pritrjuje grlo na okolico.

Larynx ima lastno mišičje za premikanje posameznih hrustancev. Mišice zapirajo dostop v spodnja dihala in služijo fonaciji.