Plexus brachialis (brahialni pletež)

PLEXUS BRACHIALIS (BRAHIALNI PLETEŽ)

Opis:

Zgornjo ekstremiteto oživčujejo živci, ki izhajajo iz brahialnega pleteža. Delimo ga na: infraklavikularni (oživčuje nadlaket, podlaket in roko) in supraklavikularni del (oživčuje ramo in hrbet).

Zgradba:

Brahialni pletež je razdeljen na 5 korenin, 3 debla (truncusi), 6 delov (divisiones) in 3 svežnje (fasciculi).

Korenine

Brahialni pletež tvorijo sprednje korenine (rr. anteriores) spinalnih živcev (nn. spinales) hrbtenjačnih segmentov C5-C8 in T1.

Debla (truncusi)

Teh 5 korenin se združi v 3 debla:

 1. zgornje deblo (truncus superior): vsebuje nitja spinalnih živcev C5 in C6
 2. srednje deblo (truncus medius): vsebuje nitje spinalnega živca C7
 3. spodnje deblo (truncus inferior): vsebuja nitja spinalnih živcev C8 in T1

Deli (divisiones)

Vsako deblo se deli na sprednji in zadnji del (divisio), tako iz 3 debel nastane 6 delov (divisiones).

Svežnji (fasciculi)

V pazduhi (axilla) se 6 delov (divisiones) mešano poveže v 3 svežnje (fasciculi).

 1. posteriorni sveženj (leži posteriorno od a. axillaris):
 • vsebuja nitja zadnjih delov vseh 3 debel (C5-C8 in T1)
 1. lateralni sveženj (leži lateralno od a. axillaris):
 • vsebuje nitja sprednjih delov zgornjega in srednjega debla (C5-C7)
 1. medialni sveženj (leži medialno od a. axillaris):
 • vsebuje nitja sprednjih delov spodnjega debla C8 in T1

Periferni živci

Iz svežnjev (fasciculi) izhaja 7 perifernih živcev za zgornji ud.

 • Iz posteriornega svežnja izhajajo: n. axillaris, n. radialis.
 • Iz medialnega svežnja izhajajo: n. medianus, n. ulnaris, n. cutaneus antebrachii medialis in n. cutaneus brachii medialis.
 • Iz leteralnega svežnja izhajajo: n. musculocutenus, n. medianus.