Ustna vprašanja - prof. Meznarič

Moj ustni izpit iz anatomije pa ni bil tako prijeten. Trajal je celo uro in dobil sem občutek, da če dobiš oceno 8 ali več, zelo težko dvigneš oceno (meni je sicer uspelo). Vprašanja:
- zadnji mediastinum
- radix in hilus pljuč
- potek oesophagusa glede na ductus thoracicus
- nervus radialis
- celotna jetra (topografija, peritonej...)
- inervacija pljuč (simpatikus + parasimpatikus)
- "Ime bezgavk položenih v hilus pljuč?"
- natančna topografija v. portae

vprašanji za višjo oceno:
- lig. latum (VSE!)
- nastanek burse omentalis (razvoj peritoneja)