Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
7822
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
3705
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5444
4 Povzetek snovi
3113
5 Informatika - zapiski
5956
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3025
7 Javno zdravje - Zapiski
4948
8 Deontologija - zapiski
10306
9 Informatika - Učno gradivo
5833
10 Deontologija-Izpiski
6953
11 Deontologija - Priporocena literatura
7211

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5135
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3378
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3122
4 [Deonto] Pisna vprašanja
2995
5 [Deonto] Pisna vprašanja
2849
6 Pisni izpit (2011-02-01)
4626
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6167
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
4795
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5242
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
4982
11 Deontologija-Kolokvij
5713

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
1749
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
2641
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2220
4 Informatika (2013-01-29)
2972
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2301
6 Kolokvij (2013-02-12)
3003
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3159
8 Kolokvij (2012-06)
3697
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
2936
10 Kolokvij (2012-02)
3659
11 Kolokvij (2011)
5294
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3143
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5108
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
8678

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2464
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4113
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2315
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2179
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2541
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
2701
7 Deontologija - Gladovna stavka
4223