Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
366
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1205
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1353
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2515
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
894
6 Patohistološki preparati
2401
7 Crash course specialna patologija
1606
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2487
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2633
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2527
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2256
12 Snov za III. kolokvij
1878
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2630
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2644
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2416
16 Zapiski - Endokrini sistem
2066
17 Zapiski - Krvne zile
2006
18 Zapiski - Živčevje
2962
19 Zapiski - Srce
2334
20 Zapiski - Jetra
2061
21 Zapiski - Osnove
2764
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2242
23 Izpiski iz Robbinsa
4278
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2068
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2063
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1800
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
1979
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
1953
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2223
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
1895
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
5857
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2551
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3002
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4261
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2298
36 Makropatologija - seznam preparatov
2870
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2636
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8480
39 Dodatek k navodilom za vaje
3989
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11638
41 Priporočena literatura
3366
42 NMS I - prevod
6298
43 Spisek mikro in makro preparatov
14775
44 Izpiski - genetika in mutacije
6010
45 NMS IV - prevod
5978
46 NMS XIII - prevod
4505

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
816
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
1690
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3453
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
3926
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
2622
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3091
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3141
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3336
9 Pisna vprašanja (2006-04)
4536
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4040
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3199
12 Pisni izpit (junij 2004)
3951
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
3607
14 Pisni izpit (junij 2003)
4288

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
283
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1267
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
1813
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1335
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1729
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1789
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
1940
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
1804
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1963
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1886
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
1886
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2128
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
1983
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2097
15 Ustna vprašanja - Zidar
2123
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1934
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2057
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2146
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1838
20 Ustna vprašanja - Cerar
1878
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2172
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1914
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2239
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
1984
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
1857
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1695
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1926
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2002
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
1824
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1277
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1546
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1440
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1602
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1379
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1547
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1415
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1407
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1519
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
1883
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1450
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1592
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1430
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1637
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1570
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1934
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1912
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1721
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1526
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1559
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
1879
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
1790
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1512
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1719
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1673
55 Ustni izpit - prof. Rott
1618
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1758
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1505
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1709
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1413
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1886
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2009
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1500
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1696
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1483
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1374
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1524
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1334
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
1876
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2523
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1621
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2517
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1903
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1859
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1923
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2099
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1921
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1771
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1642
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2035
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1925
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1739
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1834
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1833
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1632
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2278
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1827
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1943
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1651
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1811
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2085
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2051
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1939
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2571
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1842
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1773
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1718
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1780
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1586
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1673
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1854
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1452
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1565
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1690
104 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1894
105 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1903
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1861
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1651
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1659
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2032
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1804
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1722
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1657
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1430
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1627
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1381
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1711
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1576
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
1983
119 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1839
120 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1731
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1839
122 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1747
123 Ustna vprašanja - prof. Rott
1839
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1587
125 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1591
126 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1710
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1851
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1918
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1441
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1592
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1778
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1846
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1776
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2219
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1706
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1615
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1873
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1836
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2178
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1893
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
2918
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2646
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3293
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4259

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1311
2 III. kolokvij
1104
3 2. kolokvij
1579
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1642
5 Kolokvij (2013-04-15)
1530
6 III. kolokvij - slike
1228
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1598
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2214
9 2. Kolokvij (2012-03)
1862
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1797
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2201
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2095
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2418
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2089
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3212
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2413
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2312
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2542
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2370
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2551
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
2973
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
2753
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
2832
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3241
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
2846
26 III. kolokvij iz mikropatologije
2979
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3405
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3435
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
2848
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3414
31 2. kolokvij za patologijo
3783
32 Kolokvij (11.11.2003)
5063

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
957
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
3985

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5657
2 Makro preparati (zbrane slike)
5072
3 MPL - Medical Photo Library
6368
4 Strani Inštituta za patologijo
883
5 Digipato
6093