Mikrobiologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Tabela virusov
1279
2 Tabela bakterij
1737
3 Povzetki snovi
2009
4 Tabele za izpit: Virusi, Paraziti, Bakterije (do Mikobakterij)
3387
5 Virusi - miselni vzorci
3617
6 Fotografije mikro preparatov
2419
7 Bacili - miselni vzorec (2. vaja)
1505
8 Seznam vektorskih bolezni
1316
9 Povzetek parazitov
2419
10 Preparati za 1. praktični izpit (2009)
2843
11 Preparati za 2. praktični izpit (2009)
3172
12 Povzetek parazitologije
3376
13 Razširjena in združena virologija
3812
14 Virusi - Tabela
4999
15 KME - klopni meningoencefalitis
3401
16 Preparati za 2. praktični izpit
3378
17 Preparati za 1. praktični izpit
2537
18 Miselni vzorci za vse bakterije
8469
19 Antibiotiki - kemoterapevtiki - fungicidi - sterilizacija & razkuževanje
3790
20 Gastroenteritisi (2005)
1780
21 prof. Avšič - Listerioza
1495
22 prof. Avšič - Bruceloza
1545
23 prof. Avšič - Bioterorizem
2768
24 prof. Avšič - Rikecije
2274
25 Specialna virologija - zapiski
5427
26 prof. Avšič - Zoonoze
2901
27 prof. Avšič - Antraks
1555
28 2005-01-06 Povzročitelji gastroenteritisov
1645
29 prof. Avšič - Kuga
1536
30 prof. Avšič - Tularemija
1575
31 Imunologija in splošna bakteriologija
6776
32 Medicinsko pomembni helminti
6535
33 Medicinsko pomembni paraziti
11998
34 Medicinsko pomembne bakterije - izpiski
5522
35 Priporočena literatura
7376
36 Imunologija
14595
37 Antimikrobna kemoterapija (prevod iz Jawetza)
3062
38 Seznam bakterij
4409
39 Izpiski iz Javetza
4770
40 Pregled medicinsko pomembnih bakterij
9166
41 Zapiski ob učenju specialne virolgije
5623
42 Pregled parazitov
4809
43 Spisek preparatov iz vaj
3336

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka pisnih vprašanj
1976
2 Pisna vprašanja DM 1. in 2. rok (2015)
1598
3 Pisna vprašanja DM (2014-01)
2025
4 Pisna vprašanja
3180
5 Pisna vprašanja (2013-01)
2736
6 Pisna vprašanja (2013-01)
2470
7 Pisna vprašanja (2012-11-26)
2228
8 Pisna vprašanja (2012-02-20)
2497
9 Pisna vprašanja (2012-03-26)
2651
10 Pisna vprašanja (2012-02-01)
2617
11 Pisna vprašanja (2011-01) - DM
2114
12 Pisni izpit julij 2010 - DM
2974

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Petrovec
1143
2 Ustni izpit - Miroslav Petrovec (julij 2016)
1472
3 Ustni izpit - prof. Koren
1208
4 Ustni izpit - prof. Seme (2015)
1352
5 Ustni izpit - prof. Koren
1107
6 Ustna vprašanja - prof. Ružič Sabljič
1356
7 Ustna vprašanja - prof. Mueller Premru
1591
8 Ustna vprašanja - prof. Koren
1478
9 Ustna vprašanja - prof. Ružič-Sabljič
1650
10 Ustna vprašanja - prof. Ružiæ Sabljiæ
1681
11 Ustna vprašanja - prof. Ružiæ-Sabljiæ
1817
12 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1940
13 Ustna vprašanja - prof. Poljak (zbirka)
1769
14 Ustna vprašanja - prof. Poljak
1856
15 Ustna vprašanja - prof.Poljak
1709
16 Ustna vprašanja - prof. Muller-Premru
1847
17 Ustna vprašanja - prof. Muller-Premru
1944
18 Ustna vprašanja - prof. Manica Muller Premru
2076
19 Ustna vprašanja - prof. Miller-Premru
2000
20 Ustna vprašanja - prof. Poljak
1930
21 Ustna vprašanja - prof. Seme
1848
22 Ustna vprašanja - prof.Koren
1919
23 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2123
24 Pisna vprašanja - prof. Koren
1830
25 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1929
26 Ustna vprašanja - prof.Ihan
1998
27 Ustna vprašanja - prof. Koren
1934
28 Ustna vprašanja - Prof. Katja Seme
2235
29 Ustna vprašanja - prof. Seme (zbirka)
2268
30 Ustna vprašanja - prof. Seme
1657
31 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1638
32 Ustna vprašanja - prof. Ihan (2011-02-17)
1926
33 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1612
34 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1682
35 Ustna vprašanja - Manica Mueller Premru
2121
36 Ustna vprašanja - prof. Koren
1561
37 Ustna vprašanja - prof. Seme
1210
38 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1416
39 Ustna vprašanja - prof. Seme
1532
40 Ustna vprašanja - prof. Koren
1453
41 Ustna vprašanja - prof. Koren
1455
42 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1681
43 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1479
44 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1726
45 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1428
46 Ustna vprašanja - prof. Miller-Premru (2010-05-10)
1768
47 Ustna vprašanja - prof. Poljak
1691
48 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1546
49 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1465
50 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2024
51 Ustna vprašanja - prof. Seme
2305
52 Ustna vprašanja - prof. Koren
1761
53 Ustna vprašanja - prof. Poljak
1442
54 Ustna vprašanja - prof. Seme
1649
55 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1970
56 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
1752
57 Ustna vprašanja - prof. Seme
2130
58 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Poljak
2068
59 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Koren
1651
60 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ihan
1855
61 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Kotnik
1846
62 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
1717
63 Ustna vprašanja z odgovori - prof.Poljak
1651
64 Ustna vprašanja - prof. Ihan (z odgovori)
2043
65 Ustna vprašanja - prof. Koren (z odgovori)
1995
66 Ustna vprašanja - prof. Kotnik (z odgovori)
1928
67 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru (z odgovori)
1925
68 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1856
69 Ustna vprašanja - prof. Seme
2058
70 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1611
71 Ustna vprašanja - prof. Seme
1814
72 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2065
73 Ustna vprašanja - prof. Koren (2008-01)
1754
74 Ustna vprašanja - prof. Mueller (zbirka)
2020
75 Ustna vprašanja - prof. Poljak (DM)
1782
76 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2022
77 Ustna vprašanja - prof. Kotnik (po poglavjih)
2364
78 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1849
79 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1661
80 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1695
81 Ustna vprašanja - prof. Premru
1666
82 Ustna vprašanja - prof. Koren
1862
83 Ustna vprašanja - prof.Koren
2043
84 Ustni izpit - prof.Muller
2036
85 Ustna vprašanja - prof.Poljak
2121
86 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2028
87 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2000
88 Ustna vprašanja - prof. Koren
2226
89 Ustna vprašanja - prof. Koren
1980
90 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1924
91 Ustna vprašanja - prof. Koren
1959
92 Ustna vprašanja - prof. Koren (po poglavjih)
2626
93 Ustna vprašanja - prof. Koren
1647
94 Ustna vprašanja - prof. Koren
1819
95 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1909
96 Ustna vprašanja - prof. Koren
1684
97 Ustna vprašanja - prof. Koren
1678
98 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1991
99 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1951
100 Ustna vprašanja - prof. Poljak
1865
101 Ustna vprašanja - prof. Poljak
1769
102 Ustna vprašanja - 2006-02
2153
103 Ustna vprašanja - prof. Gubina
1841
104 Ustna vprašanja - prof. Koren
2320
105 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2015
106 Ustna vprašanja 2004/05
2374
107 Ustna vprašanja - prof. Poljak (II)
2520
108 Ustna vprašanja - prof.Koren II
2476
109 Ustna vprašanja - prof.Koren
3060
110 Ustna vprašanja - prof.Ihan
3682
111 Ustna vprašanja - prof.Gubina (dodatek 2)
2307
112 Ustna vprašanja - prof.Kotnik
3088
113 Ustna vprašanja - prof.Poljak
2790
114 Ustna vprašanja - prof. Gubina (dodatek)
2386
115 Ustna vprašanja - prof. Gubina
3749

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij pri izbirnem predmetu - parazitologija
2045
2 3. in 4. kolokvij 2004/05 (dentalna medicina)
2304
3 Literatura za kolokvij (stomatologi)
2918

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Echinococcus granulosus
2049
2 2005-01-05 Pticji virusi gripe
2149
3 2004-12-04 Cepljenje proti HPV
1445
4 2004-11-16 Tetanus
2723
5 2004-11-09 Endemski sifilis
1532
6 2004-10-19 Davica (prezentacija)
1216
7 2004-12-16 Mrzlica Lassa
1911
8 2004-11-23 Bartonele
1421
9 2004-11-09 Spolnost v slovenskih srednjih solah
1615
10 2004-10-26 Leptospiroza v Sloveniji
1617
11 2004-04-20 Cloveski onkogeni virusi
2922
12 2004-12-21 Cloveski herpesvirus 6
1713
13 2004-11-30 Kaj storiti s HBeAg pozitivnim kirurgom
1594
14 2004-11-16 Antraks
1453
15 2004-11-02 Kolera in njene epidemije
1783
16 2004-10-12 Molekularne metode
2345
17 Prioni in konformacijske spremembe
4543
18 Ali bo kdaj mogoče pozdraviti AIDS?
2876
19 Vibrio cholerae in pandemije kolere
2522
20 SARS - ali je nevarnost mimo?
2715
21 HIV v zobozdravstvu
5731
22 Konstitutivno hiperreaktivni nevtrofilci pri parodontitisu
2351
23 IL-8 in TNF-A iz perifernih nevtrofilcev in proteini akutne faze pri periodontitisu
1814
24 Nova cepiva proti črnim kozam
2261
25 Rekurentni aftozni stomatitis
7256
26 Leptospiroze v Sloveniji
2170
27 Bakteriemija in sepsa
9576
28 Ali bo kdaj mogoče pozdraviti AIDS?
2959
29 Črne koze in bioterorizem
2691
30 Mačke in psi kot prenašalci okužb, ki ogrožajo človeka
5464
31 Leptospiroza v Sloveniji (2002)
2879
32 Candida albicans (2002)
5756
33 Helicobacter pylori
6144
34 Klopni meningoencefalitis (1996)
4754
35 Sterilizacija
12405
36 Sterilizacija s pomočjo sevanja in etilen oksida
4577
37 Infekcije zgornjega genitalnega trakta
4999

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Strani Inštituta za mikrobiologijo
5970
2 MIL - mikrobiologija online
5438