Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
1688
2 Dnevnik ambulantnih vaj
1368
3 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
1990
4 Nevrokirurški pristopi
1499
5 Seznam izpraševalcev po dnevih
3244
6 Vaje v Novem mestu
1940
7 Povzetki nekaterih poglavij knjige
3471
8 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
2577
9 Povzetek Praktikuma
4202
10 Poškodbe kolenskega sklepa
2124
11 Praktični kirurški posegi
3642
12 Politravma (Kristan A, Košir R)
5363
13 Urologija (prof. Tršinar)
4338
14 Pozne posledice opeklin
3808
15 Zlomi čolnička
5542
16 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7312
17 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6314
18 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3227
19 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
6583
20 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
7549
21 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
7403
22 Literatura za kolokvij
8354
23 Priporočena literatura
5801

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
695
2 Pisni izpit - 8.6.2016
1734
3 Pisna Vprašanja
1531
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
1418
5 Pisni izpit (3.2.2015)
1853
6 Pisni izpit (3.2.2015)
1748
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
2445
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
2232
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
2527
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
1918
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2107
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2179
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
2354
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2135
15 Pisna vprašanja (2012-06)
2409
16 Pisni izpit (2012-02-17)
2521
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
2751
18 KRG Baza Vprašanj
8246
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3215
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
4905
21 Pisna vprašanja
3821
22 Zbirka pisnih izpitov
4620

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
266
2 Ustni izpit - dr. Snoj
625
3 Ustni izpit - doc. Frangež
920
4 Ustni izpit - prof. Omejc
750
5 Ustni izpit - prof. Snoj
585
6 Ustni izpit - dr. Omejc
952
7 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
1147
8 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
1246
9 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1055
10 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
1209
11 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
1254
12 Ustni izpit - dr. Omejc
1234
13 Ustni izpit - prof. Smrkolj
1300
14 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
2303
15 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1641
16 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
1260
17 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1361
18 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
1340
19 Ustni izpit - prof. Ahčan
1668
20 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
2271
21 Ustna vprašanja - dr. Sok
1390
22 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1572
23 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
1824
24 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1430
25 Ustna vprašanja - Klokočovnik
1641
26 Ustna vprašanja - doc. Božikov
1234
27 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
2135
28 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1887
29 Ustni izpit - prof. Ahčan
1586
30 Ustni izpit - doc. Božikov
1232
31 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1528
32 Ustni izpit - prof. Sok
1430
33 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
2298
34 Ustni izpit doc. Tomažič
1698
35 Ustni izpit - prof. Ahčan
1553
36 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
2211
37 Ustni izpit - prof. Veselko
1963
38 Prof. Bošnjak - ustni izpit
1519
39 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
1725
40 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1524
41 Ustni izpit - prof. Sok
1587
42 Ustni izpit - prof. Sok
1526
43 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
1627
44 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
1479
45 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
3258
46 Ustni izpit - dr. Kališnik
1651
47 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1626
48 Ustni izpit - prof. Kmetec
1443
49 Ustni izpit - dr. Sok
1441
50 Ustni izpit - prof. Geršak
1734
51 Ustni izpit - dr. Bošnjak
1437
52 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1468
53 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1532
54 Ustni izpit - prof. Smrke
1343
55 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1600
56 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
1447
57 Ustni izpit - prof.Veselko
1371
58 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
1764
59 Ustni izpit - doc. Tomažič
1614
60 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1341
61 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1386
62 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1496
63 Ustni izpit - prof. Sok
1077
64 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1460
65 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1148
66 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1074
67 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1026
68 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1185
69 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1036
70 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1301
71 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1567
72 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1502
73 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1562
74 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1498
75 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1121
76 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1422
77 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2980
78 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
1877
79 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1227
80 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1016
81 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1351
82 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1334
83 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
1621
84 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1962
85 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1436
86 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1335
87 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2314
88 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1364
89 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1393
90 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1550
91 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1312
92 Ustna vprašanja - prof. Sok
1251
93 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
1828
94 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1641
95 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1797
96 Ustni izpit - dr. Sok
1300
97 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1468
98 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1623
99 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1347
100 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1618
101 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
1713
102 Ustna vprašanja - prof. Sok
1216
103 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1883
104 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1592
105 Ustna vprašanja - prof. Sok
1338
106 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1857
107 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1345
108 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1535
109 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1693
110 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1555
111 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1862
112 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1385
113 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1476
114 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1908
115 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1864
116 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1561
117 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1607
118 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1771
119 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1526
120 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1758
121 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1997
122 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1816
123 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1723
124 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1778
125 Ustna vprašanja - dr. Snoj
1883
126 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1429
127 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1491
128 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1818
129 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1534
130 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
1781
131 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2002
132 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1509
133 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2285
134 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2316
135 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
1656
136 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1573
137 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
1809
138 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1923
139 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1569
140 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1606
141 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
1709
142 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1727
143 Ustna vprašanja - prof. Sok
1736
144 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2164
145 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1786
146 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1943
147 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1970
148 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1988
149 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1689
150 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2491
151 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
1867
152 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2349
153 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
1988
154 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2202
155 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2667
156 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1899
157 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1804
158 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1937
159 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
1790
160 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1962
161 Ustni izpit - prof. Tonin
1510
162 Ustni izpit - prof. Ahčan
1846
163 Ustna vprašanja - prof. Sok
1516
164 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2086
165 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2019
166 Ustna vprašanja - dr.Sok
1411
167 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1941
168 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1697
169 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2712
170 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
1898
171 Ustni izpit - prof. Tonin
1626
172 Ustni izpit - doc. Korsič
2059
173 Ustni izpit - doc. Koršič
2007
174 Ustni izpit - prof. Tonin
4189
175 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2556
176 Ustni izpit - prof. Veselko
2201
177 Ustni izpit - prof. Smrke
1948
178 Ustni izpit - doc. Oblak
1518
179 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
1859
180 Ustni izpit - prof.Prestor
1932
181 Ustni izpit - prof. Komadina
2186
182 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1561
183 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2006
184 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3109
185 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1475
186 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2105
187 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1540
188 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1973
189 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1348
190 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2165
191 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2926
192 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
1865
193 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1903
194 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
1582
195 Ustni izpit - prof. Geršak
1844
196 Ustni izpit - prof. Pleskovič
1747
197 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1470
198 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2298
199 Ustni izpit - prof. Smrke
2090
200 Ustni izpit - prof. Komadina
2481
201 Ustni izpit - prim.Oblak
1298
202 Ustni izpit - prof. Sok
1580
203 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2236
204 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1910
205 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1632
206 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1733
207 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1203
208 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1798
209 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1748
210 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1733
211 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1256
212 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1805
213 Ustna vprašanja - dr. Repše
1698
214 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1710
215 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1766
216 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3880
217 Ustni izpit - prof. Veselko
2766
218 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1878
219 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2158
220 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1823
221 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2246
222 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1658
223 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2689
224 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2705
225 Ustna vprašanja - dr. Sok
2440
226 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1997
227 Ustna vprašanja - prof. Tonin
1754
228 Ustna vprašanja - prof. Repše
1736
229 Ustni izpit - prof. Sok
1804
230 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2443
231 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2112
232 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2798
233 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2067
234 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1692
235 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
1706
236 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2788
237 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2161
238 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
1852
239 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1778
240 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2023
241 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2310
242 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2109
243 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1718
244 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3596
245 Ustna vprašanja - doc. Omejc
1979
246 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1723
247 Ustni izpit - prof. Tonin
2733
248 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
9779
249 Ustna vprašanja - prof. Baraga
2901
250 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
3920
251 Ustni izpit - prof. Repše
1849
252 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2845
253 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5316
254 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5066
255 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2766
256 Ustna vprašanja - prof. Pegan
1769
257 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2378
258 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
2758
259 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3055
260 Ustni izpit – prof. Geršak
4762
261 Ustni izpit - prof. Rakovec
2789
262 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2660
263 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2644

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
948
2 Kolokvij (2014-01-15)
1375
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2372
4 Kolokviji 2009-2010
2945
5 Zbirka kolokvijev
4067
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
3754
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
3953
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3124
9 Zbirka kolokvijev
3056
10 Kolokvij (26.10.2001)
4480
11 Kolokvij (11.1.2002)
5334
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
4857
13 Kolokvij - 15.3.2002
4997
14 Kolokvij (16.1.2002)
4123

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1195
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1252
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1081
4 Zunajtelesni obtok
1509
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
1864
6 Zlomi dlančnic
1922
7 Odprti zlomi
2684
8 Poškodbe medenice (2011)
2313
9 Akutni skrotum
6604
10 Kronična rana
2656
11 Tumorji srca
2645
12 Laparoskopska anatomija abdomna
2432
13 Akutno vnetje slepiča
24139
14 Aortna disekcija (2008)
3608
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
2727
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
2768
17 Operacije srčnih zaklopk
2040
18 Oskrba rane
3111
19 Pozne posledice opeklin (2007)
1656
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
20950
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
2991
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
10126
23 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2296
24 Zapleti ulkusne bolezni
3520
25 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
1636
26 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
1807
27 Peristomalna hernija
6412
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2382
29 Multiformni glioblastom
2858
30 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
5576
31 Acianotične prirojene srčne napake
1674
32 Prirojene srčne napake
10862
33 Karotidna endarterektomija
2517
34 Akutni holecistitis
2659
35 Zlomi kolka
9698
36 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
2506
37 Anevrizma trebušne aorte
5801
38 Ciste in tumorji mediastinuma
9185
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
2798
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
5013
41 Kronična rana
10834
42 Razjede zaradi pritiska
4323
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
5843
44 Poškodbe vratne hrbtenice
24326
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
11302
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
8117
47 Ledvični kamni
12785
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
16835
49 Zlomi vratu femurja
5736
50 Atrezija požiralnika
7902
51 Zlomi čolniča
3319
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
11260
53 Zlomi čolnička
2910
54 Rekonstrukcija dojke
3609

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
949