Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
733
2 Zdravila po skupinah
1829
3 Izpiski za specialno farmakologijo
3999
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
8423
5 Delovni list za 4. vajo
1965
6 Zdravila po skupinah
4213
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
8538
8 Predavanja receptura 09/10
5326
9 Primeri iz recepture s kraticami
5813
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2111
11 Farmakoloski koncentrat
3340
12 Zapiski iz recepture
4896
13 Toksikologija - Izpiski
8005
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
8711
15 Zapiski - Razno
6434
16 Receptura - kratice
4547
17 Izpiski posameznih poglavij
7930
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
4923
19 Literatura za recepturo
10666
20 Priporočena literatura
6067

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
1869
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2178
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
1799
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
1845
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
1955
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2399
7 Pisna vprašanja (zbirka)
4913
8 Pisni izpit (2012-08)
3141
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5129
10 Pisni izpit
2587
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3080
12 Pisna vprašanja (2012)
2230
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2492
14 Pisni izpit
2673
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
2842
16 Pisni izpit
2785
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
2844
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3391
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2479
20 Pisni izpit (2010-09-20)
2630
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2355
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
2618
23 Izpit 9.2.2010
2598
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2525
25 Izpit 9.2.2010
2675
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2413
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
2644
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
2722
29 Pisni izpit (09.06.2008)
2650
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2448
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
2578
32 Izpitna vprašanja z odgovori
7591
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2520
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2354
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5144
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
2692
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2116
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2315
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2138
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
2828
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2094
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2177
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2090
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2261
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2221
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2198
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2111
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2144
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2423
50 2006-01-30 Pisni izpit C
2745
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2276
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2169
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2167
54 Pisna vprašanja
2324
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2502
56 Pisni izpit (6.6.05)
2306
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4356
58 Pisni izpit (jan2005)
2478
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
2580
60 Pisni izpit (mar2004)
2324
61 Pisna vprašanja (apr2004)
2597
62 Pisni izpiti 2003
2523
63 Pisna vprašanja
2364
64 Pisna vprašanja
2527
65 Pisni izpit (feb 2004)
2441
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2349
67 Pisni izpiti
3557
68 Pisna vprašanja (2002)
3798

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1082
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1164
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1335
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
2728
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1338
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1305
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1142
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1222
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1285
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1411
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1406
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1313
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1289
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1312
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1349
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1381
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
1890
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1987
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1773
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2384
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1967
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2472
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2537
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1786
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1946
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1728
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2225
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
1791
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
2708
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3278
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1687
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1812
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6360
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
1975
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
2897
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2421
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2178
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2784
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
3894
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
1962
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2719
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
1991
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2514
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2319
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2462
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2592
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2146
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2366
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2594
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2062
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2370
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2024
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2475
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2090
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2405
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3706
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2675
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3450
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2577

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1066
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1038
3 Kolokvij iz vaj
3504
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
1840
5 Kolokvij - farmakokinetika
2504
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2674
7 4. kolokvij
2002
8 Kolokvij (3.vaja)
2084
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2539
10 1.vstopni kolokvij
3128
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3662
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3283
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
3841
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2405
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3591
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4180
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3075
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2531
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2409
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2454
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2120
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2432
23 Vstopni kolokviji (2006)
6382
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
3736
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
3988
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2414
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2482
28 Kolokvij iz recepture
2890
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
3798
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4055
31 Vstopni kolokvij
6111
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3205
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
4791
34 Kolokvij - vprašanja
8235
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7171

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1139
2 Memantin
799
3 Piridostigmin
1525
4 Amoksicilin
5196
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1058
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1183
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3459
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
1932
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2040
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2175
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
1935
12 Farmakologija dihal (2007)
2038
13 Biološka zdravila (2007)
8290
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1680
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3186
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
10154
17 Interakcije med zdravili (2006)
3008
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
3891
19 Antiseptiki
1694
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
1952
21 Diuretiki
1906
22 Imunosupresivna zdravila
3015
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
1684
24 Protivirusna zdravila
1844
25 Farmakologija dihal
2497
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
1871
27 Genska terapija
1580
28 2003-12 Glukokortikoidi
4957
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
12415
30 2005-03-03 Genska terapija
1902
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3466
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
1914
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
6434
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
1673
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
1742
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
4485
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3355
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1282
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
4370
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
1946
41 2005-05-05 Antiseptiki
1672
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2098
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2441
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
6387
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
2992
46 Imunosupresivi
4962
47 Farmakoterapija bolečine
5448
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1720
49 ACE inhibitorji
7683
50 Interakcije med zdravili
3278
51 Imunosupresivna zdravila
12083
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
7348
53 Antibiotiki (1999)
6782
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3132
55 Antihipertenzivi
9204
56 Diuretiki (1998)
3250
57 Bronhialna astma (1996)
8375
58 Opioidi (1996)
4451
59 Interakcije med zdravili (1996)
4917
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
5533
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
4386
62 Odvisnost (1996)
6222

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1554
2 Seminarji 2006/2007
2594
3 Toksikologija in zastrupitve
2494
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6041