Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
1876
2 Zdravila in prometna varnost
695
3 Literatura - tabela encimov
1588
4 Povzetki predavanj
2660
5 Mnemonika iz biokemije
1669
6 Biokemija Study Guide
1842
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5394
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
3900
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3174
10 Metabolizem lipidov
7060
11 Metabolizem proteinov in AK
5828
12 Metabolizem nukleotidov
3736
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6601
14 Zapiski za I. delni izpit
5031
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4439
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7266
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6201
18 Biokemija ustne votline
4252
19 Priporočena literatura
4099

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2124
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2359
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2028
4 Delni izpit
3124
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
1962
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
1806
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
1995
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
1921
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2405
10 Delni izpit II (2012/2013)
4086
11 Pisni izpit (2012-09)
2261
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
1889
13 Vprašanja z odgovori
3551
14 Pisna izpit
2229
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2397
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2475
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2366
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
2599
19 Delni izpit II.
2758
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2075
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2326
22 Delni izpit I.
3569
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2219
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
2572
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2494
26 Delni izpit (2009-05-06)
2930
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
2791
28 Delni izpit (2009-02-25)
3093
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2528
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
2787
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
2725
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
2513
33 Delni izpit I.
3391
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
2776
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2536
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
2633
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
2722
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
2642
39 Delni izpit I. (2006-12)
3312
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3026
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
2858
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3364
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3233
44 Pisni izpit (26.8.05)
4221
45 Pisni izpit - 24.6.2005
2976
46 Pisni izpit (10.12.2004)
2995
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4517
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3123
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3408
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3168
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3333
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4382
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3536
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3381
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
13829

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1212
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
2695
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
1738
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
1714
5 Ustna vprašanja (zbirka)
1837
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2036
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2016
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2146
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1470
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
1864
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1852
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
1751
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2034
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2028
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2020
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
1899
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1715
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
1960
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1636
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2153
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2411
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2534
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2594
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2581
25 Ustna vprašanja 2008
2118
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5110
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2453
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2252
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1648
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2243
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2299
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2392
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2815
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2446
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1872
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2947
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2581
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2543
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2625
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2642
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2472

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1567
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4552
3 Vstopni kolokvij
4048

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
3680
2 Genska terapija
1643
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1406
4 Nekodirajoča RNA
2325
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1580
6 Lesch Nyhanov sindrom
1535
7 Transkripcijski faktorji
1143
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2262
9 Homeostaza glukoze
3573
10 Lesch-Nyhanov sindrom
3388
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2236
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
1936
13 Seminarji 2006/2007
2696
14 Detoksifikacija
1841
15 Reaktivne kisikove spojine
3665
16 2005-04-11 Telomeraze
1600
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2552
18 Alternativno izrezovanje genov
3068
19 Lastnosti telomer in telomeraz
1853
20 Genska terapija
3308
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2045
22 Odgovor celice na stres
1908
23 Prebava
3454
24 Metabolizem etanola
9919
25 Prebava in absorbcija proteinov
3787
26 Telomere in telomeraze
4889
27 Holesterol v letu 2000
3057
28 Citokrom P450
3512
29 Prosti radikali
3998
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2587
31 Genska terapija (2002)
2454
32 Biotransformacije: citokrom P450
2586
33 Telomeraza
4883
34 Prebava proteinov (1996)
2221
35 Toksičnost kisika (1999)
3573
36 Humana genska terapija
3280
37 Odgovor celice na stres
2865
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4375
39 Prebava proteinov
4664
40 Prebava proteinov (1998)
2323
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4260
42 Alkoholizem
10851

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1560
2 Biokemija metabolizma
2952